بازدید ۴۰۰ دانش‌آموز از نمایشگاه استانی توانا در همدان

نمایشگاه استانی توانا ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ با بازدید ۲۰۰ دانش‌آموز دختر و ۲۰۰ دانش‌آموز پسر در محل آزمایشگاه دانش‌آموزی نانو -در پژوهش‌سرای دانش‌آموزی پروفسور حسابی- شهرستان همدان (در استان همدان) برگزار شد.

در این برنامه که با همکاری باشگاه نانو و آموزش و پرورش شهرستان همدان با هدف فعال‌سازی آزمایشگاه‌های دانش‌آموزی در دو بخش سمینار و بازدید از آزمایشگاه نانو اجرا شد، دانش‌آموزان با مفاهیم علوم و فناوری نانو و عملکرد و کاربرد تجهیزات آزمایشگاه دانش‌آموزی نانو، توسط کارشناسان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و باشگاه نانو آشنا شدند.

در بخش بازدید هم گروه‌های دانش‌آموزی از تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌ نانو بازدید نموده و با نحوه کار این تجهیزات و نحوه عملکرد دستگاه‌های میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)، الکتروریسندگی تولید نانوالیاف، انفجار الکتریکی سیم و اسپاترینگ رومیزی آشنا شدند. همچنین دانش‌آموزان از نحوه برگزاری المپیاد و مسابقه توانمند در طول دوره آگاه شدند و در ادامه همه دانش‌آموزان و مربیان و مسئولین از میز محصولات مرتبط با فناوری نانو بازدید کردند.

طبق نظرسنجی انجام شده کلیه دانش‌آموزان، معلمان و بازدیدکنندگان از سمینار برگزار شده و توضیحات و کار عملی انجام گرفته با دستگاه‌ها به‌طور کامل رضایت داشتند.

مهدی شاه‌رضائی (سرپرست) کارشناس ارشد نانوشیمی، لهون احدی (کارشناس فنی) کارشناس ارشد نانوفناوری، وحید رشیدوند (کارشناس فنی) کارشناس ارشد نانوفناوری، زینب بلباسی (کارشناس فنی) کارشناس ارشد نانوشیمی، فریبا قاسم‌پور (کارشناس فنی) کارشناس ارشد فیزیک و علیرضا اولاد (کارشناس فنی) کارشناس ارشد عمران، اعضای کارشناسان و مدرسان از طرف ستاد نانو در این دوره حضور داشتند.

به گفته خانم نسرین صادقی مهر، مدیر پژوهشسرا، آقای مومنی، معاون آموزش متوسطه ناحیه ۲، آقای سرمدی، کارشناس مسئول ناحیه ۲، خانم ملکی، کارشناس متوسطه ناحیه ۲، آقای آرام، معاون متوسطه استان همدان و آقای نوروزی، کارشناس متوسطه آموزش و پرورش استان همدان از این نمایشگاه و تجهیزات نانو بازدید کردند.

پژوهشسرای پروفسور حسابی شهرستان همدان، اسفند ۹۱ به تجهیزات میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)، دستگاه‌های الکتروریسندگی تولید نانوالیاف، انفجار الکتریکی سیم و اسپاترینگ رومیزی مجهز شد.