توافق‌نامه همکاری برای بازاریابی محصولات فناوری‌ نانو

بر اساس این توافق‌نامه ۳ ساله، شرکت AMRI اجازه دسترسی به خدمات فرمولاسیون و درمانی نانومقیاس NYCNMR را پیدا می‌کند.

شرکت تحقیقات ملکولی آلبانی (AMRI) به تازگی با مرکز تحقیقات نانوپزشکی نیویورک (NYCNMR) توافق‌نامه مشترکی را به امضا رسانده‌اند تا در قالب آن، خدمات فناوری‌ نانوی خود را در بین مشتریان جهانی زیست‌فناوری و داروسازی به طور مشترک بازرایابی نمایند.
بر اساس این توافق‌نامه ۳ ساله، شرکت AMRI اجازه دسترسی به خدمات فرمولاسیون و درمانی نانومقیاس NYCNMR را پیدا می‌کند. در مقابل، مشتریان NYCNMR از راهکارهای اکتشافات دارویی یکپارچه و مناسب AMRI که شامل تخصص در زمینه توسعه روش آزمایش، پایش کلی باکیفیت، پایش محتوایی مناسب و اکتشافات دارویی مبتنی بر رایانه می‌باشد، بهره‌برداری خواهند کرد.
مرکز تحقیقات نانوپزشکی نیویورک که در مرکز تحقیقات آزمایشگاهی دانشگاه بوفالو مستقر است، با همکاری شرکت‌های داروسازی، محققان دانشگاهی و سایر مشتریان شرکتی، از طریق استفاده از فناوری‌ نانو در کاربردهای آزمایشگاهی به دنبال تجاری‌سازی محصولات و خدمات این حوزه است.
به گفته روری کورتیس، معاون اکتشافات زیست‌شناسی و داروشناسی AMRI، «این همکاری بستر مناسبی فراهم می‌کند تا در قالب آن به مشتریان حوزه اکتشافات دارویی آخرین دستاوردهای عرصه فناوری‌ نانو ارائه شده و محیطی فراهم می‌شود تا در چارچوب آن رویکردهای درمانی و تشخیصی برای درمان بیماری‌های مختلف بشر ارائه شوند».
توافق‌نامه AMRI بین NYCNMR، بیانگر استمرار چشم‌انداز فرماندار نیویورک برای توسعه مرکز تجاری‌سازی و نوآوری پزشکی بوفالو (BMIC) به منظور حفظ پیشگامی نیویورک غربی در زمینه تحقیقات علوم زیستی و ارتقای تجاری‌سازی نوآوری‌های توسعه یافته در این منطقه است.