گزارش‌های جدید OECD در زمینه ارزیابی و طبقه‌بندی نانومواد

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به تازگی گزارش‌های جدیدی در زمینه طبقه‌بندی و ویژگی‌های فیزیکی – شیمیایی نانومواد منتشر کرده است.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) به تازگی گزارش‌های جدیدی در زمینه طبقه‌بندی و ویژگی‌های فیزیکی – شیمیایی نانومواد منتشر کرده است.
گزارش ویژگی‌های فیزیکی – شیمیایی نانومواد: ارزیابی روش‌های مورد استفاده در برنامه آزمایش کارگروه نانومواد تولیدی سازمان توسعه وهمکاری‌های اقتصادی (OECD-WPMN) است. در این راستا کشور هلند برای راهبری ارزیابی اولیه کامل از کاربردی بودن روش‌های آزمایش مورد استفاده برای تعیین ویژگی‌های فیزیکی – شیمیایی انواع مختلف نانومواد در برنامه‌ آزمایش، داوطلب شده است. پرونده‌های ارزیابی شده دربرگیرنده اطلاعاتی در زمینه نانولوله‌های کربنی چند دیواره، نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره، نقره، دی‌اکسید سیلیکون، دی‌اکسید سریم، اکسیدروی، دی‌اکسید تیتانیوم، فولرین‌ها، دنریمرها، طلا و نانو خاک‌رس است. براساس پیشنهادات جدید، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از روش‌ها با محدودیت‌هایی مواجه هستند که برخی از آن‌ها با توسعه روش‌های استاندارد قابل رفع هستند. گزارش جدید پیشنهاد می‌کند که برخی از روش‌ها برای فعالیت‌های آتی مربوط به روش‌های آزمایش استاندارد، اولویت‌گذاری شوند. در نهایت، گزارش فوق برای توسعه و اعتبارسنجی روش‌های آزمایش استاندارد، توسعه منابع مرجع را پیشنهاد می‌کند.
گزارش کارگاه طبقه‌بندی نانومواد تولیدی. این گزارش حاصل نشست کارشناسی در زمینه طبقه‌بندی نانومواد تولیدی است که به میزبانی سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا برگزار شده بود.
در این نشست کارشناسی، اعضا به این نتیجه رسیدند که مباحث و پیشنهادات مطرح شده برای توسعه چارچوب‌های تصمیم‌گیری هدف‌محور طبقه‌بندی، برای سیستم‌های قانونی مختلف در حوزه نانومواد تولید قابل استفاده است. در این راستا، نشست کارشناسی پیشنهادات زیر را مطرح نمود:

  •  شناسایی و توسعه روش‌های مورد نیاز برای تعیین مشخصات خواص فیزیکی شیمیایی مربوط به مخاطرات و ارزیابی‌های انتشار.
  •  استفاده از روش‌هایی که امکان مقایسه را فراهم نموده و از اعتبار لازم برخوردار باشند.
  •  توافق در زمینه توسعه‌ مدل‌های تجربی که از اثرات زیست‌محیطی و سلامت انسانی پیشگیری نموده و قابل طبقه‌بندی باشند.