ارزیابی فناوری‌های مبتنی بر نانو در لوازم آرایشی بهداشتی

آژانس حفاظت از محیط‌زیست دانمارک (Danish EPA) به تازگی گزارش جدیدی با عنوان «ارزیابی فناوری‌های مبتنی بر نانو در لوازم آرایشی بهداشتی» منتشر کرده است.

آژانس حفاظت از محیط‌ زیست دانمارک (Danish EPA) به تازگی گزارش جدیدی با عنوان «ارزیابی فناوری‌های مبتنی بر نانو در لوازم آرایشی بهداشتی» منتشر کرده است. این گزارش ادبیات کنونی در زمینه فناوری‌های مبتنی بر نانو برای محصولات آرایشی بهداشتی به ویژه نانوحامل‌های محلول را بررسی کرده است. مبنای این گزارش، بانک اطلاعاتی است که در بررسی‌های گزارش مدنظر قرار گرفته است. این بانک اطلاعاتی حوزه‌هایی نظیر انواع و کاربردهای نانوحامل‌های محلول در کاربردهای آرایشی بهداشتی، ارزیابی محتوای جذب‌کننده‌ها و نفوذکننده‌‌های پوستی نانوحامل‌ها، شناسایی مشخصات خاص نانو که ممکن است جذب‌های پوستی و سمیت نانوحامل‌ها را تحت تاثیر قرار دهد و ارزیابی حوزه‌های تحقیقاتی خاصی که به دانش و تبادل‌نظر بیشتری لازم دارند تا مجوزهای مربوط به استفاده از نانومواد در زمینه مقررات مربوط به لوازم آرایشی بهداشتی را در حوزه نانوحامل‌ها نیز استفاده کنند را پوشش داده است.
متن کامل این گزارش از طریق نشانی زیر قابل دریافت است. http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2016/feb/assessment-of-nano-enabled-technologies-in-cosmetics