کتاب «بهبود کیفیت زندگی با محصولات نانو‌فناوری ایرانی‌‌» منتشر شد

کتاب «بهبود کیفیت زندگی با محصولات نانو‌فناوری ایرانی‌‌» منتشر شد. در این کتاب به آن دسته از محصولات و فناوری‌هایی پرداخته شده است که با بهره‌گیری از فناوری نانو، به طور مشخص بر بهبود کیفیت زندگی مردم تاثیرگذار هستند.

از ابتدای تشکیل ستاد نانو، دو هدف «تولید ثروت» و «بهبود کیفیت زندگی مردم» به عنوان اهداف اصلی در راس برنامه‌های این ستاد قرار گرفت. در همین راستا با برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌های انجام شده، شرکت‌ها و تولید‌کنندگان داخلی متعددی تمام یا بخشی از فعالیت‌های تولیدی و تحقیقاتی خود را به فناوری نانو اختصاص داده‌اند و موفقیت‌های چشمگیری را در عرصه تولید محصولات بر پایه فناوری نانو بدست آورده‌اند.

با گذشت بیش از یک دهه از آغاز به کار ستاد نانو، لزوم ارزیابی میزان تحقق اهداف اولیه به چشم می‌خورد. در گزارش «بهبود کیفیت زندگی با محصولات نانو‌فناوری ایرانی‌» تلاش شده است تا ضمن معرفی تعدادی از کاربردهای فناوری نانو، آن دسته از محصولات و فناوری‌هایی مورد بررسی قرار گیرند که با بهره‌گیری از فناوری نانو، به طور مشخص بر بهبود کیفیت زندگی مردم تاثیر می‌گذارند.

با مطالعه مدل‌ها و شاخص‌های جهانی برای ارزیابی میزان کیفیت زندگی، تاثیر یک فناوری و یا یک محصول بر کیفیت زندگی مردم از چهار منظر مورد بررسی قرار گرفت:
۱.سلامت
۲. اقتصاد
۳. رفاه و آسایش
۴. محیط زیست

در گزارش «بهبود کیفیت زندگی با محصولات نانو‌فناوری ایرانی‌»، به معرفی ۱۲ مورد از محصولات و فناوری‌های نانویی توسعه‌یافته در داخل کشور پرداخته شده است، که می‌توان به «روش‌های نیترات‌زدایی آب»، «داروی ضدسرطان»، «پانسمان نانو‌کریستال نقره» و «شیشه‌های کم‌گسیل» اشاره کرد.

فایل کامل گزارش ‌«بهبود کیفیت زندگی با محصولات نانو‌فناوری ایرانی‌‌» از اینجا قابل دریافت است.