فناوری‌نانو در نساجی

نویسندگان گزارش جدید بعد از بحث و بررسی گسترده روش‌های تولید و کارکردها، مسائل مربوط به سم‌شناسی نانومواد در نساجی و روندهای تجاری بازار جهانی نساجی مبتنی بر فناوری‌ نانو را بررسی و تحلیل کرده‌اند.

نساجی کارکردی نانومهندسی شده در حال ایجاد تحول در حوزه پوشاک است. پتانسیل فناوری‌ نانو در زمینه توسعه مواد جدید در صنعت نساجی چشمگیر است. به عبارت دیگر، کارکردگرایی موجود می‌تواند با استفاده از فناوری‌ نانو ارتقا یابد و به عبارتی تولیدکنندگان نساجی می‌توانند پوشاکی با ویژگی‌های کاملاً جدید یا ترکیبی از کارکردهای مختلف در یک ماده نساجی تولید کنند.
براساس گزارشی جدید، در نسل اول نساجی مبتنی بر فناوری‌ نانو از زیبایی‌های نانو استفاده شده است. پوشش سطوح نساجی و پوشاک با نانوذرات، یکی از رویکردهای تولید سطوح فعال‌تر برای داشتن سطوح ضدمیکروب، ضد آب، خواص خودتمییز شونده و … می‌باشد.
گزارش «فناوری‌ نانو در نساجی» که در ۲۶ فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر شده است، نانوفناوری‌های الکترونیک و فتونیک که در نساجی استفاده می‌شوند را بحث و بررسی کرده و کاربردهای آنها را در نمایشگرها، حسگرها و دارورسانی از منظر عملکرد، دوام و … بررسی کرده است. نساجی هوشمند از دیگر بخش‌های گزارش جدید است که به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است.
نویسندگان گزارش جدید بعد از بحث و بررسی گسترده روش‌های تولید و کارکردها، مسائل مربوط به سم‌شناسی نانومواد در نساجی را بررسی کرده و در نهایت روندهای تجاری بازار جهانی نساجی مبتنی بر فناوری‌ نانو را بررسی و تحلیل کرده‌اند.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی مراجعه نمایند.‌ http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=42713.php