درخواست تشکیل پیشگامی یک ‌میلیارد یورویی «فناوری‌های کوانتومی»

بیانیه‌ای توسط گروهی از محققان اروپایی منتشر شده که در آن از صنایع، سازمان‌ها و محققان خواسته شده تا با امضاء آن از پیشنهاد راه‌اندازی پیشگامی یک میلیارد یورویی فناوری‌های کوانتومی در اروپا حمایت کنند.

گروهی از محققان اتحادیه اروپا فراخوانی برای راه‌اندازی پیشگامی یک میلیارد یورویی برای فناوری‌های کوانتومی زده‌اند. هدف از این کار، آن است که جایگاه اروپا در این حوزه همچنان به‌عنوان پیشرو در جهان حفظ شود. این گروه شامل اگناسیو سیراکی از بخش اپتیک کوانتومی موسسه ماکس پلانک در آلمان است که از موسسه‌های تحقیقاتی، دانشمندان و صنایع در اروپا خواسته است که این بیانیه کوانتومی را پیش از ارسال شدن به کمیسیون اروپا، امضاء کنند.
این بیانیه در پاسخ به درخواست گونتر اوتینگر – مسئول انجمن و اقتصاد دیجیتال اروپا – در خصوص اتخاذ یک راهبرد عمومی در اروپا در قبال فناوری‌های کوانتومی، به رشته تحریر در آمده است.
در این بیانیه خواسته شده تا یک پیشگامی همانند پیشگامی یک میلیارد یورویی پرچمداری گرافن راه‌اندازی شود تا به آموزش و نوآوری در فناوری‌ها کوانتومی پرداخته شده تا در نهایت از تمام پتانسیل‌های این فناوری بهره‌برداری شود.
براساس این بیانیه، از فناوری‌های کوانتومی به‌عنوان انقلاب کوانتومی دوم نام برده شده‌است که می‌تواند تغییرات شرگرفی در علم و فناوری ایجاد کند. در حال حاضر هیچ برنامه منسجم و همگرایی در حوزه فناوری‌های کوانتومی وجود ندارد در حالی که در آمریکا و دیگر کشورها چنین برنامه‌هایی وجود دارد.
یکی از دغدغه‌هایی که در این برنامه قید شده آن است که اگر چنین پیشگامی وجود نداشته باشد، خطر دسته‌بندی شدن و انجام کارهای موازی و تکراری وجود خواهد داشت. این بیانیه‌ می‌گوید که رقابت جهانی در حوزه فناوری‌های کوانتومی آغاز شده در حالی که اروپا هیچ کوششی در این مسیر نداشته است.
ریچارد موری از رهبران فناوری‌های نوظهور در مرکز نوآوری بریتانیا معتقد است که در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌های زیادی در کشورهای اروپایی در حوزه فناوری‌های کوانتومی انجام می‌شود و شرکت‌های مختلفی در این مسیر سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بهتر است که این سرمایه‌گذاری‌ها با هم مرتبط شده تا در قالب یک اکوسیستم از فناوری‌های کوانتومی حمایت شود.
وی می‌افزاید: «لازم است که از دانشمندانی که ایده‌های خوب دارند حمایت شود، مهندسان برای تولید محصولات اولیه خود یاری شوند تا نوآوری‌های آنها تبدیل به محصول شود.»