انتشار گزارش کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا درباره نانوفناوری

مجله رسمی اتحادیه اروپا در شماره ۲۴ فوریه خود نظر کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا (EESC) را درباره فناوری‌ نانو برای توسعه یک صنعت شیمیایی رقابتی منتشر کرده است. نتایج و پیشنهادات ارائه شده در این گزارش آورده شده است.

مجله رسمی اتحادیه اروپا در شماره ۲۴ فوریه خود نظر کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا (EESC) را درباره فناوری‌ نانو برای توسعه یک صنعت شیمیایی رقابتی منتشر کرده است.
این گزارش شامل نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهادات زیر است:

  •  EESC از فعالیت‌های مربوط به توسعه یک خط‌مشی صنعتی برای اروپا به خصوص در زمینه فناوری‌های کلیدی توانمندساز که موجب تقویت رقابت‌پذیری اروپا شود، حمایت می‌کند.
  •  یک برنامه نوآوری برای ترویج فناوری‌ نانو می‌تواند به توسعه بیشتر سیاست صنعتی مشترک اروپا کمک کند. تحقیق و توسعه چنان پیچیده است که نمی‌تواند توسط شرکت‌ها یا مؤسسات منفرد به صورت مجزا انجام شود. این فعالیت‌ها نیاز به همکاری فراگیر میان دانشگاه‌ها، مؤسسات علمی، شرکت‌ها و مراکز رشد کسب و کاری دارد. ایجاد قطب‌های پژوهشی، همانند قطب‌هایی که در صنایع شیمیایی و دارویی شکل گرفته‌اند، می‌تواند یک راهکار مفید باشد. باید از مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) در این فعالیت‌ها اطمنیان حاصل شود.
  •  خوشه‌های تعالی اروپا (نانوخوشه‌ها) باید توسعه بیشتری یابند تا از فناوری‌ نانو پشتیانی کنند. باید متخصصان کسب و کار، علوم، سیاست، و جامعه‌شناسان شبکه‌هایی برای ترویج انتقال فناوری، همکاری‌های فردی و دیجیتالی، ارزیابی بهتر ریسک، آنالیز چرخه عمر و ایمنی محصولات نانویی تشکیل دهند. ابزارهای مالی پیش‌بینی شده در برنامه چارچوبی تحقیقاتی «افق ۲۰۲۰» که مرتبط با حوزه‌های نانوفناوری هستند، باید ساده‌تر شده و انعطاف‌پذیری بیشتری، به‌خصوص برای SMEها داشته باشند. سرمایه‌گذاری عمومی باید تقویت شده و بخش خصوصی باید برای سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق شود.
  •  برای بهره‌گیری بهتر سامانه‌های آموزشی از این فناوری میان‌رشته‌ای، دانشمندان و تکنسین‌های حوزه‌هایی همچون شیمی، زیست‌شناسی، مهندسی ، پزشکی، یا علوم اجتماعی باید به کار گرفته شوند.
  •  فرایند استانداردسازی اتحادیه اروپا باید تقویت شود. استانداردها نقش بسیار مهمی در اطمینان یافتن از تطابق با قوانین دارند، به خصوص زمانی که بحث ایمنی کارکنان نیاز به ارزیابی ریسک دارد.
  •  مصرف‌کنندگان باید اطلاعات کاملی درباره نانومواد دریافت نمایند. این کار برای پذیرش این فناوری‌های توانمندساز کلیدی بسیار ضروری است. میان مصرف‌کنندگان و سازمان‌های زیست‌محیطی،کسب و کارها و سیاست‌مداران باید گفت و گوهای منظمی صورت پذیرد.
  •  EESC از کمیسیون اروپا انتظار دارد یک رصدخانه برای ثبت و ارزیابی فرایندهای تولید، کاربردها، استفاده (بازیابی) و دورریزی نانومواد تأسیس نماید. این رصدخانه همچنین باید اثر فناوری‌ نانو بر اشتغال و بازار کار را بررسی و ارزیابی نموده و نتیجه‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی ارائه نماید.