درخواست بودجه ۱٫۴ میلیارد دلاری برای توسعه فناوری‌نانو در آمریکا

پیشگامی ملی فناوری نانو آمریکا برای توسعه فناوری نانو در سال ۲۰۱۷ بودجه ۱٫۴ میلیارد دلاری پیشنهاد کرده است. این درخواست بودجه در کنار برنامه‌ها و اهداف این پیشگامی داده شده است.

پیشگامی ملی فناوری نانو (NNI) آمریکا متن گزارش خود را برای درخواست بودجه ۲۰۱۷ از رئیس جمهور آمریکا منتشر کرد. در این گزارش برنامه‌های در دست اجرای این پیشگامی درج شده است و در کنار آن ۱٫۴ میلیارد دلار برای اجرای این برنامه‌ها در خواست شده است. در صورت تصویب این بودجه، میزان بودجه گرفته شده توسط این پیشگامی از آغاز به کار در سال ۲۰۰۱ به رقم ۲۴ میلیارد دلار می‌رسد. در این گزارش آمده است که تصویب این بودجه موجب تداوم نوآوری در حوزه فناوری نانو خواهد شد. این بودجه توسط این پیشگامی در تحقیق و توسعه در حوزه‌ها مهندسی، علم و فناوری نانو توسط ۱۱ آژانس فدرال هزینه خواهد شد. ۹ آژانس دیگر نیز ماموریت‌های مختلفی در حوزه فناوری نانو دارند. در این گزارش پیشرفت‌های به دست آمده توسط این آژانس‌ها برای رسیدن به اهداف NNI درج شده است.
براساس اطلاعات منتشر شده توسط NNI، در طول یک سال گذشته سازمان‌های تعامل کننده با NNI به همراه بخش سیاست‌گذاری علم و فناوری کاخ سفید (OSTP) و دفتر هماهنگی ملی فناوری نانو (NNCO) به ترسیم سمت و سوی حرکت NNI پرداخته‌اند. آن‌ها وجه ویژه‌ای به ترغیب تجاری‌سازی و افزایش آموزش در حوزه فناوری‌نانو داشته‌اند.
در بخشی از این گزارش آمده است که NNI به دنبال وضع اهدافی است که بلندپروازانه و در عین حال قابل دسترسی باشد تا از طریق آن‌ها به چالش‌های جهانی و ملی غلبه کنند. همچنین توجه به آموزش عمومی فناوری‌ نانو نیز به عنوان یکی از اهداف در نظر گرفته شده است.