همکاری روسیه و یونان برای توسعه فناوری‌های کوانتومی

کشور یونان با وجود بحران اقتصادی، تفاهم‌نامه‌ای با کشور روسیه به امضاء رسانده که براساس آن دو کشور همکاری مشترک در حوزه فناوری‌های کوانتومی داشته باشند. هر کشور تا سقف یک میلیون یورو روی شاخه‌های مختلف این فناوری سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

مرکز نوآوری و تحقیقات یونان و وزارت علوم و آموزش روسیه تفاهم‌نامه‌ای امضاء کردند تا دوکشور روی حوزه‌های فناوری کوانتومی و فناوری‌ نانو همکاری مشترک داشته باشند.
براساس این تفاهم‌نامه، دو کشور در شاخه‌های نانوالکترونیک کوانتومی، نانوفتونیک، مخابرات اطلاعات کوانتومی و مواد مصنوعی همکاری مشترک خواهند داشت. مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی این دو کشور روی شاخه‌های ذکر شده همکاری خواهند داشت. این مراکز در بخش فناوری‌های کوانتومی تا ماه ژوئن سال جاری چند پروژه مشترک تعریف خواهند کرد.
مقرر است که دو کشور روی هر شاخه، تا سقف یک میلیون یورو سرمایه‌گذاری مشترک انجام داده و برنامه‌های خود را در بازه زمانی ۲۴ تا ۳۶ ماه پیاده‌سازی کنند.
هر دو کشور اعلام کردند که براساس این توافق‌نامه قرار است طیف وسیعی از همکاری‌ها از تبادل استاد و محقق گرفته تا انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک انجام شود. هدف از این توافق‌نامه، بهبود اقتصاد ملی دو کشور و افزایش اشتغال در بخش فناوری‌های با ارزش افزوده بالاست.
هر چند یونان با شرایط بسیار نامناسب اقتصادی روبرو است و بحرانی جدی در این کشور وجود دارد، اما مراکز تحقیقاتی آنها همکاری قابل توجهی با کشورهای دیگر داشته و به دنبال استفاده از فناوری کوانتومی در بخش‌هایی نظیر سیستم‌های اطلاعاتی، مخابرانی و روش‌های تشخیص طبی هستند.