حضور ۴۵۰ صنعتگر و فعال صنعتی در رویدادهای صنعتی هفته استانی خراسان رضوی

۴۵۰ صنعتگر در هفت سمینار و نشست تخصصی آشنایی با فرصت های تجاری و اقتصادی فناوری نانو در حوزه های نساجی، کشاورزی، صنایع غذایی، آب و فاضلاب، برق، خودرو در هفته استانی خراسان رضوی حضور یافتند.

در پنجمین هفته استانی فناوری نانو در استان خراسان رضوی، هفت سمینار و نشست تخصصی آشنایی صنایع با کاربردهای فناوری نانو در حوزه‌های مختلف صنعتی برگزار شد که در مجموع در حدود ۴۵۴ نفر از مدیران، کارشناسان، صنعت‌گران و فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی در این برنامه‌ها شرکت نمودند و با فرصت‌های فنی و اقتصادی استفاده از فناوری نانو آشنا شدند. برنامه و حوزه‌های صنعتی این نشست‌ها در جدول ۱ مشاهده می‌شود:

جدول ۱
برنامه زمانی سمینارهای صنعتی در هفته استانی فناوری نانوی استان خراسان رضوی

تاریخ

ساعت برگزاری

رویداد

شنبه  ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

صبح  ۸/۳۰ الی ۱۲

سمینار معرفی کاربردهای فناوری نانو در حوزه
آب و فاضلاب

دوشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

صبح  ۸/۳۰ الی ۱۲

سمینار معرفی
کاربرد های فناوری نانو در صنعت کشاورزی

بعد از ظهر ۱۴ الی ۱۷

سمینار معرفی کاربرد های فناوری نانو در
صنایع غذایی

سه شنبه  ۱۳۹۵/۰۲/۱۴

صبح  ۸/۳۰ الی ۱۲

سمینار معرفی کاربردهای فناوری نانو در حوزه
صنعت نساجی

صبح  ۸/۳۰ الی ۱۲

سمینار معرفی کاربردهای فناوری نانو در حوزه برق و انرژی

چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۵

صبح  ۸/۳۰ الی ۱۲

سمینار معرفی کاربردهای فناوری نانو در حوزه
صنعت خودرو

در این نشست‌ها در مجموع ۲۹۳ نفر از بخش‌ها و سازمان‌های دولتی و ۱۶۱ نفر از بخش خصوصی شرکت نمودند که توزیع آن‌ها در نمودار ۱ به تفکیک حوزه صنعتی مشاهده می‌شود:

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
نمودار ۱- توزیع شرکت کنندگان درحوزه‌های صنعتی از بخش‌های دولتی و خصوصی

در بین سمینارهای برگزار شده سمینارهای کشاورزی، صنایع غذایی و آب و فاضلاب با بیشترین استقبال مواجه شد که از این میان سمینار آشنایی با کاربردهای فناوری نانو در حوزه صنایع غذایی با بیشترین استقبال از سوی بخش خصوصی مواجه شد که با توجه به اهمیت صنایع غذایی استان خراسان رضوی در کشور، این مساله یکی از نکات قابل توجه در هفته استانی فناوری نانو در استان خراسان رضوی به شمار می‌رود.

در مجموع این نشست‌ها ۱۰۳ تقاضا در حوزه آشنایی و به کارگیری فناوری نانو در صنایع مختلف به ثبت رسید که در نمودار ۲ میزان فرم‌های تقاضای تکمیل شده در هر حوزه صنعتی مشخص شده است:

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
نمودار ۲- تعداد تقاضاهای ثبت‌ شده در هفته فناوری نانو استان خراسان رضوی

سمینار معرفی کاربردهای فناوری نانو در حوزه آب و فاضلاب

این سمینار با حضور کارشناسان و مدیران فنی و اجرایی به صورت دو بخش برگزار شد. در بخش اول به معرفی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، معرفی فناوری نانو و نانوحسگرها جهت پایش و کنترل کیفیت آب پرداخته شد و در بخش دوم به مباحثی همچون فناوری‌های غشایی در تصفیه آب و پساب ( غشاء سرامیکی، غشاء پلیمری، غشاء نانوالیاف، غشاء اسمز معکوس و مستقیم اصلاح شده با نانو مواد، سیستم های الکترودیالیز)، استفاده از فناوری نانو جهت کاهش خوردگی، فولینگ، افزایش استحکام و آب بندی سطوح و تاسیسات انتقال آب، سیستم ها و دیگر روشهای تصفیه آب مثل یون زدای خازنی، نانو کویتاسیون و پلاسما اشاره گردید.
همچنین در این نشست آخرین دستاوردهای فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب جهت آشانایی بیشتر متخصصان این حوزه معرفی شدند که قابلیت‌های محصولات فناوران و صنعتگران داخلی، مورد توجه مدیران و کارشناسان واقع گردید. علاوه بر سمینار فوق، گزارش‌هایی جهت آشنایی بیشتر صنعت‌گران و فعالان حوزه صنعت آب و فاضلاب با فناوری نانو و کاربردهای آن در این حوزه بین مخاطبین نشست توزیع گردید که لیست آن در ادامه مشاهده می‌گردد:
۱- تصفیه آب با استفاده از غشاء پلیمری نانوفیلتراسیون
۲- فناوری های نوین در استفاده از آب های تخریب شده به عنوان منبع آب مصرفی صنایع مختلف
۳- کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب
۴- نانو حسگر های پایش کنترل کیفی آب
۵- بهره گیری از جاذب های نانو بر پایه آئروژل ها در حذف آلاینده های نفتی و تصفیه پساب صنعتی
۶- استفاده از غشا نانو لوله کربنی جهت نمک زدایی و تصفیه آب
در این نشست ۳۳ فرم تبادل فناوری تکمیل گردید که توزیع آن‌ها در نمودار ۳ مشاهده می‌شود:

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
نمودار ۳- توزیع فرم‌های تبادل فناوری در سمینار آب و فاضلاب

سمینار معرفی کاربرد های فناوری نانو در صنعت کشاورزی

قبل از برگزاری سمینار، با بررسی روند تولید محصولات زراعی و باغبانی استان خراسان رضوی در سال-های اخیر، روندهای کاهشی در تولید محصولات باغی و زراعی استان شناسایی شد و مشخص گردید کشاورزی خراسان رضوی درگیر مسائل متعددی چون خشکسالی، شور شدن آب و خاک و نیز آفات و بیماری¬ها است. ارائه مذکور نیز به منظور ارائه دستاوردها و راه¬حل¬های فناوری نانو برای کاهش مشکلات ذکر شده برگزار گردید.
بمنظور آشنایی بیشتر و عمیق‌تر شرکت‌کنندگان در سمینار با فناوری نانو و نیز ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و خدمات آن به بخش صنعتی، گزارش‌ها و کتابچه‌هایی نیز بین آن‌ها توزیع گردید که لیست این گزارش‌ها در ادامه مشاهده می‌شود:
۱- آشنایی با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
۲- فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی
۳- نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر
۴- حذف آلاینده های آب با استفاده از نانوذرات آهن دو ظرفیتی
۵- افزایش تولید و کیفیت محصولات کشاورزی با استفاده از نانو کود بیولوژیک
۶- مروری بر کاربردهای پلاسمای سرد در صنایع غذایی و بسته بندی
۷- کاربرد نانوپوشش های سخت و مقاوم در صنعت کشاورزی و مواد غذایی
در این نشست چهار تقاضای صنعتی جهت بررسی به ثبت رسید که شامل حوزه‌های نانوکودها، فناوری پلاسما جهت افزایش میزان جوانه‌زنی بذر، نانو علف‌کش‌ها و بسته‌بندی می‌گردد.

سمینار معرفی کاربرد های فناوری نانو در صنایع غذایی
در این سمینار ۱۲۰ نفر از فعالان و صنعتگران حوزه صنایع غذایی شرکت نمودند که توزیع شرکت‌کنندگان از بخش‌های مختلف این صنعت در نمودار ۴ مشاهده می‌شود:

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
نمودار ۴- توزیع شرکت‌کنندگان در سمینار معرفی کاربردهای فناوری نانو در حوزه صنایع غذایی

وضعیت صنعت غذای استان در کشور و میزان تولید محصولات غذایی خراسان رضوی، و نیز راه حل‌های مبتنی بر فناوری نانو به منظور تقویت این صنعت، در این سمینار ارائه گردید، سرفصل‌های کلی این سمینار عبارت بودند از :
۱- ضرورت استفاده از فناوری نانو در صنعت غذا و نوشیدنی
۲- معرفی ستاد فناوری نانو و خدمات صنعتی
۳- کاربردهای فناوری نانو در صنعت غذایی
۴- فناوری پلاسمای سرد
۵- کاربرد نانوپوشش های در ماشین آلات و تجهیزات مربوط به صنعت غذا

گزارش‌های صنعتی توزیع شده در این سمینار عبارتند از:
۱- آشنایی با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
۲- کاربرد فناوری نانو در صنایع غذایی
۳- کاربرد پلاسمای سرد در صنایع غذایی
۴- کاربرد فناوری نانوپوشش ها در صنایع غذایی
در این سمینار ۳۶ فرم تبادل فناوری جهت انجام بررسی‌های بیشتر تکمیل گردید که توزیع این فرم‌ها و تقاضا‌ها در نمودار ۵ مشاهده می‌شود:

filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
نمودار ۵- توزیع تقاضاهای ثبت شده در حوزه صنایع غذایی

سمینار معرفی کاربردهای فناوری نانو در حوزه صنعت نساجی

نشست تخصصی معرفی فناوری نانو در حوزه صنعت نساجی، با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی و در محل شهرک فناوری صنایع غذایی مشهد برگزار شد. در این نشست، علاوه بر معرفی فناوری نانو، جایگاه آن در صنعت نساجی و کاربردهای آن، ساز و کارهای حمایتی ستاد برای توسعه فناوری نانو در صنایع استان مطرح شد. توزیع حوزه‌های صنعتی شرکت کننده در نشست در نمودار ۶ نشان داده شده که حاکی از استقبال صنایع چرم و فرش استان برای بکارگیری فناوری نانو است. شایان ذکر است استان خراسان از شاخص ترین قطب های تولید چرم و فرش در کشور می باشد.

filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
نمودار ۶- توزیع شرکت کنندگان حاضر در نشست کاربردهای فناوری نانو در صنعت نساجی

پس از این نشست، شرکت کنندگان از نمایشگاه جانبی محصولات نانونساجی بازدید کردند. در این نشست ۱۲ فرم تبادل فناوری جهت انجام بررسی‌های بیشتر برای کمک به صنعت نساجی استان خراسان رضوی تکمیل گردید که توزیع تقاضاهای ثبت شده در آن‌ها در نمودار ۷ مشاهده می‌شود:

filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5
نمودار ۷- توزیع تقاضاهای ثبت شده در حوزه نساجی

علاوه بر نشست‌، فوق در حاشیه سفر گروه ترویج صنعتی فناوری نانو در صنعت نساجی و کارشناسان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دو بازدید نیز از کارخانه‌‌های فرش زمرد مشهد و پوشاک جامعه انجام شد که طی این بازدیدها زمینه‌های استفاده از فناوری نانو در صنعت فرش و پوشاک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سمینار معرفی کاربردهای فناوری نانو در حوزه برق و انرژی
عمده مباحث مطرح شده در این سمینار مربوط به کاربردهای فناوری نانو در بخش های مختلف صنعت برق بود که به ترتیب به بخش های تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی پرداخته شد. در ادامه کاربردهای فناوری نانو در صنعت الکترونیک به اختصار معرفی شده و برخی کاربردهای فناوری نانو در مهندسی مواد که به رفع چالش های موجود در صنعت برق کمک می کند نیز معرفی شد. همچنین در خلال برنامه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به شرکت کنندگان معرفی شده و در مورد انواع برنامه و حمایت های ستاد در بخش های مختلف آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی توضیحات لازم ارائه گردید. در انتهای برنامه هم شرکت کنندگان سوالات و ابهامات خود را مطرح کرده و در مورد آن ها با مدرس سمینار به بحث و گفتگو پرداختند.
به منظور تکمیل اهداف ترویجی سمینار و آشنایی هر چه بیشتر شرکت کنندگان با کاربردهای فناوری نانو در صنعت برق و انرژی بسته هایی تدارک دیده شده بود که بین حضار توزیع شد. این بسته ها شامل ۷ عنوان کتابچه و گزارش به شرح زیر بودند:
۱- کتابچه آشنایی با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
۲- کتابچه محصولات فناوری نانو در صنعت برق
۳- گزارش کاربردهای فناوری نانو در بخش تولید انرژی الکتریکی
۴- گزارش کاربردهای فناوری نانو در بخش سیم و کابل
۵- گزارش کاربردهای فناوری نانو در بخش سلول های خورشیدی
۶- گزارش کاربردهای فناوری نانو در بخش چاه ارت
۷- گزارش کاربردهای فناوری نانو در دیودهای نورافشان
در پایان این برنامه فرم های تقاضا در بین علاقه مندان توزیع شده و ۳ نمونه تکمیل شده جمع آوری شد. هر سه درخواست مطرح شده در زمینه اصلی انرژی و نیروگاهی بودند. دو مورد از درخواست های مطرح شده در مورد کاربرد نانوپوشش ها در حوزه صنعت برق بودند. درخواست دیگر نیز مربوط به بحث برگزاری سمینارهای آموزشی بود.

سمینار معرفی کاربردهای فناوری نانو در حوزه صنعت خودرو
این سمینار با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی و در شهرک صنعتی فناوری صنایع غذایی برگزار گردید که ۳۸ نفر از قطعه‌سازات و فعالان حوزه خودرو در استان خراسان رضوی در آن شرکت نمودند. سمینار معرفی کاربردهای فناوری نانو در حوزه صنعت خودرو در دو بخش پیگیری شد. در قسمت اول این سمینار ابتدا، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و خدمات صنعتی آن معرفی گردید. سپس کاربردها و فرصت‌های تجاری فناوری نانوپوشش‌های سخت و مقاوم در صنعت خودرو و قطعه‌سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در قسمت دوم این نشست، کاربرد نانوکامپوزیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی استفاده از آن‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نمونه‌های موفق تجاری استفاده از فناوری نانو در این حوزه و حوزه نانوپوشش‌ها معرفی گردید.

جهت آشنایی بیشتر شرکت‌ کنندگان با کاربردها و محصولات داخلی تجاری مبتنی بر فناوری نانو در حوزه خودرو کتابچه و گزارش‌هایی در اختیار شرکت کنندگان در برنامه قرار گرفت که لیست آن‌ها در ادامه مشاهده می‌شود:
۱- کتابچه محصولات فناوری نانو در صنعت خودرو
۲- معرفی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
۳- کاربردهای نانوپوشش‌های سخت و مقاوم در صنعت خودرو
۴- کاربرد نانوپوشش‌های سخت و مقاوم در صنعت قالب
۵- کاربردهای نانومواد سلولزی در صنعت خودرو
در این نشست ۱۵ فرم تبادل فناوری جهت انجام بررسی‌های بیشتر تکمیل گردید که توزیع این فرم‌ها در حوزه‌های مختلف در نمودار ۸ مشاهده می‌شود:

filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915
نمودار ۸- توزیع تقاضای ثبت شده در حوزه خودرو

لازم به ذکر است پنجمین هفته استانی فناوری نانو از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در استان خراسان رضوی برگزار گردید.