سومین مسابقه پیشرو برگزار می‌شود

سومین مسابقه پیشرو با موضوع «باتری‌های نانوساختار» به همت کارگروه توسعه فناوری ستاد نانو برگزار می‌‌شود.

مسابقه پیشرو یک مسابقه پژوهشی‌-تحلیلی است که طی آن شرکت‌کنندگان با بررسی «چالش‌ها و مسائل قابل تأمل» هر موضوع، یک گزارش علمی تدوین می‌کنند. این مسابقه سعی در مطالعه همه جانبه‌ی یک فناوری داشته و در واقع با هدف آشنایی بیشتر با برخی از فناوری‌های پیشرو و استفاده از دانش‌ و مهارت‌ افراد در تحلیل وضعیت یک فناوری و شناسایی افراد توانا طراحی شده است.

مسابقه پیشرو ویژه کسانی است که در حل مسائل فناورانه، از نگاهی تحلیلی برخوردار هستند. موضوعات مطرح شده که به نوعی سفارش یک پژوهش محدود به جمعی از محققان است، مورد نیاز یکی از بخش‌های صنعتی و یا یکی از نهاد‌های مرتبط با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است.

شرکت‌کنندگانی که دراین مسابقه با قابلیت بالا و توانمند ظاهر شوند، شناسایی شده و پروژه‌های تکمیلی فناورانه با همکاری آنها تعریف می‌شود.

زمان ثبت نام  در سومین مسابقه پیشرو تا تاریخ پانزدهم خردادماه ۱۳۹۵ و آخرین تاریخ ارسال گزارش نیز پانزدهم مرداد‌ماه است. همچنین مهلت ارسال گزارش دومین مسابقه پیشرو تا تاریخ سی و یکم تیرماه سال جاری است.

شایان ذکر است، اولین دوره این مسابقه در زمستان سال ۹۴ برگزار شده‌است.

علاقمندان جهت اطلاع از نحوه برگزاری و دریافت موضوع‌های مسابقه می‌توانند به صفحه اینترنتی این مسابقه مراجعه نمایند.