یک مجله فناوری نانو از ایران در ISI نمایه شد

یکی از مجلات فناوری نانوی ایرانی با عنوان Journal of Nanostructure in Chemistry از ابتدای سال ۲۰۱۶ در سایت Thomson Reuters و نمایه ESCI پذیرفته و نمایه شد.
این مجله با عنوان اختصاری JNSC توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس منتشر می شود.

مجله JNSC از سال ۲۰۱۰   شروع به فعالیت کرده و از سال ۲۰۱۲ توسط انتشارات اشپرینگر منتشر می شود. تاکنون ۲۲۰ مقاله  به صورت Review ،Original و… از دانشگاه‌های معتبر ایرانی و خارجی در این مجله چاپ شده است که ۶۰ درصد از آنها مربوط به محققان خارجی است.

از جمله اعضاء هیات تحریریه مجله JNSC  می توان به محققان زیر اشاره نمود:

(Manchester Metropolitain University, UK) Craig E. Banks
(University of Illinois at Chicago, USA) G. Ali Mansoori
(CNR-IPCF Istituto, Italy) Roberto Comparelli
(Université de Technologie de Compiègne, France) Nabil Grimi
 …

گفتنی است، نمایه ESCI یا Emerging Sources Citation Index به عنوان یک نمایه جدید در پایگاه ISI-Web of Science Core Collection در سال ۲۰۱۵ معرفی و ارائه شده است. عنوان و چکیده مقالات منتشرشده در مجلات نمایه ESCI در پایگاه ISI Web of Science قابل جستجو، بازیابی و مشاهده است و این مقالات دارای اعتبار و ارزش مقاله ISI Web of Science خواهند بود.

شایان ذکر است، براساس آیین‌نامه حمایت تشویقی ستاد فناوری نانو، به نویسندگان مقالات فناوری نانوی چاپ شده در مجله JNSC با توجه به نمایه شدن آن در ESCI، مبلغ  ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان حایت تشویقی تعلق می‌گیرد.