ارتقاء دستگاه نقشه‌برداری از ژنوم برای انطباق با استاندارد جهانی

یکی از شرکت‌های پیشرو در حوزه توالی‌سنجی DNA، با انجام بهبودهایی در فناوری خود امکان انطباق‌پذیری داده‌های بدست آمده از دستگاه نقشه‌برداری از ژنوم خود را با استاندارد جهانی این حوزه فراهم کرده است.

شرکت نانوبیو ژنومیکس (BioNano Genomics) پیشرو در حوزه نقشه‌برداری فیزیکی از ژنوم، اعلام کرد که به پیشرفت‌های قابل توجهی در ترکیب داده‌های بدست آمده از سامانه Irys با خروجی‌ ابزارهای تصویربرداری و فرمت‌های استاندارد صنعت دست یافته است.
اولین مزیت بدست آمده این است که می‌توان برای نمایش تغییرات ساختاری از فناوری VCFv4.3 استفاده کرد، در واقع داده‌های بدست آمده از سامانه Irys با استفاده از این فناوری برای تعیین تغییر ساختار سلولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مزیت دوم فناوری شرکت نانوبیو ژنومیکس این است که داده‌های دستگاه Irys می‌تواند توسط نرم‌افزارهای تصویربرداری ژنومی شرکت‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
انطباق‌پذیری داده‌های Irys با فرمت VCF و امکان استفاده از داده‌های این دستگاه در نرم‌افزارهای مختلف نشان می‌دهد که محققان می‌توانند از نسل جدید ابزار نقشه‌برداری از ژنوم استفاده کنند.
فرمت VCF اولین بار در پروژه ۱۰۰۰ Genomes Project ارائه شد که به محققان یک استاندارد برای ذخیره‌سازی انواع مختلف داده‌های ژنتیکی را ارائه می‌دهد.
مارک بوردوکین از محققان این شرکت می‌گوید: « هم‌زمان با تداوم بهبود فناوری SV، ایجاد انطباق با استاندارد VCF به ما این امکان را می‌دهد که داده‌های بدست آمده از این دستگاه را با ابزارهای دیگر به اشتراک بگذاریم. بنابراین، محققان می‌توانند از این دستگاه برای انجام پروژه‌های خود استفاده کنند بدون این که دغدغه تداخلی فرمت داشته باشند. ما به زودی نرم‌افزاری ارائه می‌کنیم که با استفاده از آن می‌توان فرمت SV را به فرمت VCF تبدیل کنیم.»
با افزایش تعداد محققانی که از فناوری Irys استفاده می‌کنند، داده‌های مربوط به این دستگاه در حال افزایش است بنابراین ایجاد انطباق میان داده‌های این دستگاه با فناوری استاندارد این حوزه یک گام مثبت به سوی توسعه این فناوری است.
نانوبیو ژنومیکس یکی از شرکت‌های پیشرو در حوزه نقشه‌برداری از ژنوم است که ابزارهای مختلفی برای این کار ارائه کرده است. در سامانه Irys از نانوکانال‌هایی برای توالی‌سنجی استفاده شده‌است که این نانوکانال‌ها روی تراشه‌ای قرار داده شده است. با استفاده از این فناوری می‌توان ژن‌ها را با دقت بسیار بالا شناسایی کرد.