همکاری دو شرکت آمریکایی برای تجاری‌سازی نانوباتری

دو شرکت آمریکایی با همکاری یکدیگر شرکتی تأسیس کرده‌اند که قرار است تجاری‌سازی نوعی نانوباتری را در پیش گیرد. در این باتری از گرافن و آلومینیوم استفاده شده‌است.

شرکت ال‌دبلیوپی تکنولوژیز (LWP Technologies) وارد همکاری مشترک به منظور تجاری‌سازی نانوباتری شده‌است. این شرکت ۵۰درصد از سهام شرکت جی‌وی (JV) را خریداری کرده است. شرکت جی‌وی سه پتنت به ثبت رسیده در حوزه باتری دارد. LWP برای استفاده از پتانسیل‌های شرکتJV،  یک و نیم میلیون دلار برای خرید ۳۰ میلیون از سهام شرکت JV هزینه کرده است.
این پول قرار است روی توسعه و ساخت اولین نمونه باتری حاوی گرافن هزینه شود. این باتری با استفاده از یکی از این سه پتنت ساخته خواهد شد. JV قصد دارد فناوری ساخت این باتری را به صورت لیسانسی در اختیار خود داشته باشد.
سیگفرید کونیگ از مدیران این شرکت می‌گوید: «ما روی پتنتی سرمایه‌گذاری می‌کنیم که می‌تواند بازار حوزه باتری را تغییر دهد.»
پتنت اول این شرکت مربوط به فناوری ساخت کامپوزیتی است که خواص شیمیایی و مکانیکی ویژه‌ای دارد. این کامپوزیت که پایه آن فلزی است، ترکیبی از آلومینیوم و گرافن است.
پتنت دوم مربوط به فناوری ذخیره‌سازی انرژی است که به صورت سلول‌های الکتروشیمیایی فلز-هوا است. از این فناوری می‌توان برای ساخت باتری اکسیژن-آلومینیوم-گرافن استفاده کرد.
پتنت سوم نیز مربوط به فناوری ذخیره‌‌سازی انرژی است که به صورت سلول‌های الکتروشیمیایی فلزی-هوا بوده و از آن برای ساخت باتری‌های با سرعت شارژ بالا استفاده می‌شود. این فناوری نیز برای ساخت باتری قابل شارژ یون گرافن آلومینیوم قابل استفاده است.
این باتری قرار است در مدت ۶ تا ۱۲ ماه ساخته شود که در سه فاز مختلف انجام می‌شود:
• ساخت نمونه اولیه باتری
• انجام آزمایش‌های اولیه روی باتری توسط یک شرکت بی‌طرف
• ساخت ۵ باتری برای ارزیابی به منظور ارائه لیسانس
JV قصد دارد به محض این که ساخت نمونه اولیه این باتری تمام شد، وارد فاز تجاری‌سازی پتنت‌های دوم و سوم خود شود.
مشارکت JV و LWP به صورت ۵۰:۵۰ است که قرار است منجر به تاسیس شرکتی به نام GraphenaEra شود که مالکیت اختصاصی این پتنت و فناوری را داشته باشد. این شرکت جدید به منظور تجاری‌سازی فناوری باتری مبتنی بر گرافن تأسیس شده‌است.