چهارمین سخنرانی متخصصان ایرانی غیرمقیم در حوزه فناوری‌نانو برگزار شد

چهارمین سخنرانی متخصصان ایرانی غیرمقیم در حوزه فناوری‌نانو در راستای تحقق طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» با موضوع «مدلسازی رفتار مکانیکی مواد در ابعاد کوچک» ۲۸ تیرماه ۱۳۹۵ در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.

طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به کشور و همچنین ایجاد ارتباط موثر دانشمندان غیرمقیم با همتایان داخلی و مراکز علمی و فناوری منتخب توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری و بنیاد ملی نخبگان‌ تدوین شده و در حال اجرا است.

در راستای تحقق این طرح و استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم، بنیاد ملی نخبگان با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری‌ نانو از اساتید، متخصصان، کارآفرینان و دانشمندان برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور فعال در حوزه فناوری نانو برای سخنرانی در موسسات آموزشی و پژوهشی دعوت می‌نماید.

در همین راستا سخنرانی دکتر کامیار محمدداودی با موضوع «Modeling the Mechanical Behavior of Materials at Small Scales» و با حضور دانشجویان و اساتید علاقمند، ۲۸ تیرماه در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.

کامیار محمدداودی در این برنامه درخصوص تاریخچه، اهمیت مساله، مشکلات مدلسازی در ابعاد کوچک، نقش نابجایی‌ها در ایجاد اثر اندازه، مروری بر روش‌های مختلف مدلسازی و نتایج شبیه سازی‌ها ایراد سخنرانی نمود. وی همچنین در بخشی از این سخنرانی به شرح فعالیت‌ها و دستاوردهای علمی خویش در این زمینه پرداخت.

گفتنی است دکتر کامیار محمدداودی، محقق پسادکتری دانشگاه Harvard University ایالات متحده امریکا است.

شایان ذکر است، جزئیات کامل طرح «همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم» در این صفحه بیان شده است.