همکاری مشترک برای تولید نانوحسگر تشخیص زودهنگام سرطان

همکاری مشترک یک موسسه فعال در بخش سرطان با شرکتی که نانوحسگر گازی می‌سازد منجر به تولید ابزاری خواهد شد که قادر است از طریق بازدم بیمار، زیست‌شناساگرهای بیماری را شناسایی کند. این روش برای تشخیص زودهنگام سرطان بسیار مناسب است.

موسسه ممانعت از سرطان کالیفرنیا (CPIC) قرار داد همکاری مشترک با شرکت آی‌ای کرود (ieCrowd) منعقد کرده است. آی‌ای کرود در حوزه ساخت نانوحسگرهای گازی برای شناسایی گازها و ترکیبات فرار با حساسیت در حد ppb تخصص دارد. براساس این قرارداد، شرکت آی‌ای کرود حسگرهای گازی ویژه‌ای برای شناسایی زیست‌‌شناساگرهای ویژه سرطان تولید کند. این حسگر با استفاده از بازدم بیمار اقدام به شناسایی سرطان می‌کند.
مدت‌هاست که جامعه پزشکی به این یقین رسیده است که شناسایی زودهنگام سرطان می‌تواند نرخ زنده ماندن را افزایش دهد. با این حال شناسایی زودهنگام این بیماری با استفاده از روش‌های تهاجمی رایج بسیار گرانقیمت بوده و توام با خطراتی است که موجب شده تا این روش‌ها برای استفاده عمومی مناسب نباشد.
به همین منظور CPIC تحقیقات دامنه‌داری روی روش‌های تشخیص سرطان انجام داده است. این مرکز به دنبال روشی است که با استفاده از آن زیست‌شناساگرهای ویژه سرطان که در بازدم بیمار وجود دارد شناسایی شوند. این مرکز قصد دارد نه تنها برای سرطان ریه بلکه برای سرطان پستان نیز از این روش استفاده کند.
این حسگر گازی که قرار است توسط این شرکت تولید شود مصرف انرژی کمی داشته و قادر است به صورت همزمان چند نوع مختلف از ترکیبات را شناسایی کند. این روش می‌تواند به صورت غیرتهاجمی سرطان را به شکل زودهنگام شناسایی کند.
ساندیپ دوشی مدیرعامل این شرکت می‌گوید: « این همکاری با CPIC به ما اجازه می‌دهد تا از تخصص‌ها و پیشگامی مختلف آنها در بخش سرطان برای پیشگیری از سرطان استفاده کنیم. ما بسیار خوشحالیم که با CPIC در مسیر ارائه فناوری آنالیز تنفسی همکاری داریم. این همکاری مشترک می‌تواند منجر به تولید ابزاری شود که تشخیص زودهنگام سرطان را امکان‌پذیر کند.»
رد گورتلر از مدیران CPIC می‌گوید: « ما معتقدیم که این همکاری نوآورانه با شرکت آی‌ای کرود می‌تواند ما را به رسیدن به هدف اصلی‌مان در شناسایی زودهنگام سرطان یاری کند. تشخیص زیست‌شناساگرهای بیماری در بازدم گام اول در مسیر توسعه این فناوری است. این روش غیرتهاجمی می‌تواند جان میلیون‌ها نفر در سراسر جهان را نجات دهد.»