فناوری‌نانو در هند، فرصت‌ها و چالش‌های بازار

گزارشی با عنوان «بازار فناوری‌ نانو در هند» منتشر شده که در آن، بازار این کشور در بخش فناوری‌ نانو در سال ۲۰۱۶ مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش فرصت‌ها و چالش‌های موجود در این بازار را ترسیم کرده و به معرفی بازیگردان‌های اصلی این بازار می‌پردازد. همچن

هند یکی از کشورهایی است که در حوزه فناوری‌ نانو رشد قابل توجهی داشته به طوری که تولید علم نانو در این کشور طی ۵ سال اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای کرده است. بنابراین، باید بازار فناوری‌ نانو در کشور هند را نیز با دقت بالایی رصد کرد تا فرصت‌های مناسب کسب و کار در این کشور بهتر نمایان شود.
اخیراً گزارشی با عنوان «بازار فناوری‌ نانو در هند» منتشر شده‌است که در آن چشم‌اندازی از صنعت فناوری‌ نانو در هند ترسیم شده‌است. همچنین ساختار صنعت فناوری‌ نانو، خوشه‌های اصلی، روندهای اصلی بازار، عوامل اصلی در رشد بازار، چالش‌ها و مسائل محدود کننده بازار فناوری‌ نانو در هند در این گزارش بررسی شده‌است. در این گزارش بازیگردان‌های کلیدی بازار فناوری‌ نانو در هند، بخش‌های دولتی و سیاست‌گذاری و همچنین چشم‌انداز آینده این بازار معرفی شده‌است.
در بخشی از این گزارش، دیدگاه‌ها و سناریو‌های مربوط به چشم‌اندازهای بازار فناوری‌ نانو در هند مطرح شده‌است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• پیش‌بینی بازار فناوری‌ نانو در هند
• توزیع جغرافیایی بازیگردان‌های اصلی این حوزه در هند
• دیدگاه‌هایی در مورد توسعه‌دهنده‌‌های صنعتی و چالش‌های مؤثر در بازار آینده هند
• بخش‌های قانون‌گذاری و نقش آن‌ها
• پیش‌بینی بازار ۵ ساله هند
• فرصت‌های موجود در بازار هند
در این گزارش، توضیحاتی اجمالی در مورد شرکت‌های ذیل آمده است:
NanoBio Chemicals India Pvt. Ltd. (NCIL) -Reinste Nano Ventures Pvt. Ltd. – Vi Nanotech Private