انتشار گزارش بررسی نانو مواد مورد استفاده در کشاورزی، مواد غذایی و خوراک دام توسط اداره ایمنی مواد غذایی اروپا

طبق اعلام اداره ایمنی مواد غذایی اروپا (EFSA) نانو مواد موجود در بازار که در بخش‌های کشاورزی، خوراک دام و مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و همچنین نانوموادی که در حال توسعه هستند، مورد بررسی قرار گرفتند.

طبق اعلام اداره ایمنی مواد غذایی اروپا (EFSA) نانو مواد موجود در بازار که در بخش‌های کشاورزی، خوراک دام و مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و همچنین نانوموادی که در حال توسعه هستند، مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های این بررسی در آگوست ۲۰۱۶ در مجله فناوری و علوم غذایی با عنوان”کاربرد نانو مواد در کشاورزی، خوراک دام و مواد غذایی” منتشر شده است.

در ادامه نکات برجسته این مقاله ارائه شده است:
• کاربردهای فناوری نانو در محصولات کشاورزی، خوراک حیوانات، فرآوری مواد غذایی و افزودنی‌ها
• نانو کپسوله‌ها، نقره، تیتانیوم دی اکسید و سیلیکا، بیشترین مواد ذکر شده در متون علمی هستند.
• از مقایسه‌ی نانومواد درحال توسعه و نانومواد موجود در بازار می‌توان نتیجه گرفت که رویکردها در حال تغییر از نانو مواد غیرآلی به نانومواد آلی می‌باشد.
• در توصیف محصول، نقش نانو مواد در محصول باید ذکر شود.

مقاله مروری در اینجا در دسترس می باشد.