«گزارش عملکرد برنامه توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۹۴ منتشر شد

کتاب «گزارش عملکرد اجرای برنامه پیشرفت فناوری نانو در ایران ۱۴۰۴» که در راستای اطلاع‌رسانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های راهبرد ده ساله دوم توسعه فناوری نانو و عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۹۴، تدوین شده است، منتشر شد.

کتاب «گزارش عملکرد اجرای برنامه پیشرفت فناوری نانو در ایران ۱۴۰۴»  که در راستای اطلاع‌رسانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های راهبرد ده ساله دوم توسعه فناوری نانو و عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۹۴، تدوین شده است، منتشر شد.
 
سرفصل‌های ارائه شده در این کتاب عبارتند از:

فصل نخست. وضعیت دستیابی به اهداف کلان پیشرفت فناوری نانو در
– اثرگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی مردم
– جایگاه جهانی ایران در علم و فناوری نانو
– حجم بازار محصولات نانو ساخت ایران

فصل دوم. گزارش عملکرد اجرای برنامه پیشرفت فناوری نانو
– ترویج و آموزش عمومی نانو برای افزایش مشارکت ذی‌نفعان در توسعه و بکارگیری فناوری نانو
– ارتقاء کیفیت علمی و پرورش سرمایه‌های انسانی کارآمد
– مدیریت توسعه فناوری با هدایت محققان و فناوران مستعد برای شکل‌گیری صنعت نانو
– سازماندهی و توسعه خدمات و زیرساخت‌های تجاری‌سازی
– ارتقاء صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو
– پیاده‌سازی نظام استاندارد، کنترل کیفی و ایمنی فناوری نانو
– توسعه و مدیریت بازار محصولات نانو
– همکاری‌های بین‌المللی

فصل سوم. سیاست‌گذاری توسعه فناوری‌نانو و ارزیابی سیاست‌ها، برنامه‌ها و نهادها
– راهبری تحقیقات سیاستی و تدوین اسناد سیاست‌گذاری پیشرفت فناوری نانو
– پایش و ارزیابی راهبردی توسعه نانو و تعیین جایگاه بین‌المللی کشور در علم، فناوری و نوآوری نانو
– شناسایی و بهره‌گیری از زیرساخت‌های نهادی و ساختاری کشور برای پیاده‌سازی سیاست‌های توسعه فناوری نانو (مهندسی نهادی و ساختاری)
– مدیریت فناوری اطلاعات و دانش فرایندهای توسعه فناوری نانو
– تبیین الگوی پیشرفت فناوری نانو با مستندسازی تجربیات و دانش کسب شده و انتشار الگوها (سیاست نگاری)

فصل چهارم. ارزیابی شاخص‌های برنامه پیشرفت فناوری‌نانو

– شاخص‌های برنامه‌های کلان
– شاخص‌های برنامه‌های عملیاتی
– هزینه‌کرد بودجه

شایان ذکر است، این کتاب در چهار فصل و ۲۱۶ صفحه تنظیم شده است و نسخه الکترونیکی آن از طریق این لینک قابل دریافت است.