فاز سوم آزمون بالینی نانوواکسن ضد بیماری ریوی RSV

یک شرکت دارویی، اقدام به انجام آزمون سوم بالینی روی نانوواکسن ضد بیماری ریوی RSV کرده است. در این واکسن حاوی نانوذرات، از نوعی پروتئین نیز استفاده شده‌است.

شرکت نواواکس (Novavax)، یکی از شرکت‌های فعال در حوزه دارویی، اخیراً اطلاعات مربوط به فاز دوم آزمون بالینی نانوداروی خود را منتشر کرد. این دارو نوعی واکسن نانوذره‌ای است که حاوی پروتئین RSV F است.
پیش از این، این نانودارو روی ۱۱۸۵۶ فرد مسن که بالای ۶۰ سال دارند مورد آزمایش قرار گرفت، اما نتیجه مورد نظر به دست نیامد. از سوی دیگر، واکسن تولید شده از کارایی بالایی برخوردار نبود. با این حال، این واکسن شرایط مناسبی برای انجام آزمون بالینی داشت.
داوطلبان فاز سوم آزمون بالینی به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند، به طوری که افرادی از ۶۰ نقطه مختلف آمریکا برای این کار گزینش شده‌اند. در این آزمون، هدف اولیه اثبات کارایی واکسن برای ممانعت از بیماری ریوی RSV است. هدف دوم این واکسن آن است که نشان دهد، این نانوواکسن قادر است شیوع بیماری RSV را کاهش دهد. هدف سوم این آزمون، اثبات ایمنی آن در دوز ۱۳۵ میلی‌گرم است.
در آمریکا، تقریبا ۲٫۵ میلیون مورد آلوده به عفونت RSV در هر سال گزارش می‌شود. این بیماران مجبور به بستری شدن در بیمارستان می‌شوند و در نهایت مرگ گریبان برخی از این افراد را خواهد گرفت.
نواواکس یک شرکت فعال در حوزه دارو است که روی ساخت واکسن متمرکز شده‌است. این شرکت به دنبال ترکیب نانوذرات و مواد دارویی برای ساخت واکسن است. از این راهبرد هم می‌توان برای بیماری‌هایی که شناخته شده و هم بیماری‌های جدیدی که اطلاعات کمتری درباره آن‌ها موجود است، استفاده کرد.
این شرکت در سه ماهه سوم سال جاری درآمدی در حدود ۲٫۵ میلیون دلار به دست آورده است که رقمی بسیار کمتر از پیش‌بینی ۸ میلیون دلاری برای این دوره زمانی است. هر سال از درآمد این شرکت ۸۲ درصد کاسته می‌شود.