افت و خیزهای مالی و سرمایه‌گذاری شرکت نانوکو

نانوکو، یکی از شرکت‌های برتر تولیدکننده نقاط کوانتومی عاری از کادمیم، طی سال‌های اخیر قراردادهای همکاری مشترکی برای افزایش بازار و تولید خود منعقد کرده است. هر چند روند رشد این شرکت قابل توجه است، اما به دلیل برخی چالش‌ها در آمد نانوکو اخیراً کاهش یافته ا

شرکت نانوکو (Nanoco) یکی از تولیدکنندگان نقاط کوانتومی عاری از کادمیم است که این ترکیبات فلورسانس را برای استفاده در حوزه‌های مختلف به بازار عرضه کرده است. این نقاط کوانتومی اخیراً کاربرد منحصر به فردی در صنعت تولید نمایشگر پیدا کرده است، به طوری که انتظار می‌رود این نقاط در چند سال آینده در حوزه تولید نمایشگر به‌صورت رایج مورد استفاده قرار گیرد.
نانوکو اخیراً در کسب درآمد، موفقیت زیادی به دست نیاورده و تنها نیم میلیون پوند درآمد داشته است. این شرکت انگلیسی که از دانشگاه منچستر منشعب شده‌است، از جمله شرکت‌هایی است که آینده درخشانی برای آن تصور می‌شود؛ هر چند به دلیل همین کاهش درآمد، سهام نانوکو با کاهش ارزش روبرو شده‌است.
سال گذشته مدیرعامل این شرکت، مایکل ادلمن و همکارانش مذاکره جدیدی با شرکت مواد شیمیایی داو (Dow) انجام دادند که این نقاط کوانتومی عاری از کادمیم در خط تولید این شرکت در چونان کره‌جنوبی تولید شود. البته پیش از این نیز قرارداد غیرانحصاری میان این دو شرکت منعقد شده بود که در این مذاکره جدید، لیسانس تولید این نقاط کوانتومی به‌صورت انحصاری به داو داده می‌شود.
پیش از این، نانوکو قراردادهای مشابهی نیز با چند شرکت مختلف از جمله شرکت مرک آلمان و شرکت وا هونگ در تایوان به امضاء رسانده بود تا فیلم‌های نوری به‌منظور استفاده در نمایشگرها تولید شود. الدمن در گزارش اخیر خود از این راهبرد لیسانس‌دهی جدید به‌عنوان یک دستاورد بزرگ یاد کرده که به 
آن‌ها کمک می‌کند تا گام‌های موثرتری در مسیر تجاری‌سازی نقاط کوانتومی در صنعت نمایشگر برداشته شود.
با انجام بهبودهایی در فرآیند تولید، این شرکت تولید نقاط کوانتومی را با عملکرد نوری بهتری آغاز کرد. هر چند در حال حاضر میزان تولید این نقاط در سطح پایینی قرار دارد، اما با قراردادی که با شرکت داو منعقد شده، حجم تولید افزایش می‌یابد. داو می‌تواند نیاز بازار کره جنوبی را تأمین کند و برای کشورهای دیگر نیز خط تولید مرک می‌تواند پاسخگو باشد. این شرکت به دنبال یافتن شرکای تجاری بیشتری در حوزه تولید نقاط کوانتومی است. هر چند هنوز تجاری‌سازی تلویزیون‌های حاوی نقاط کوانتومی به‌صورت گسترده انجام نشده است و از سوی دیگر وجود رقیبی به نام شرکت نانوسیس (Nanosys) می‌تواند موقعیت نانوکو را تهدید کند.