آشنایی حدود ۵۰۰۰ دانشجو با فناوری نانو در هفته فناوری نانو استان فارس

هفتمین هفته فناوری نانو کشور در تاریخ ۸ الی ۱۳ آبان‌ماه به مدت ۶ روز با مشارکت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و استانداری شیراز و با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی و آموزشی، سازمان‌ها و ادارات استان برگزار شد.

در طول برگزاری این رویداد، برنامه‌های متنوعی در حوزه ترویج دانش‌آموزی، دانشجویی و صنعتی فناوری نانو، نمایش دستاوردهای فناوری نانوی کشور، معرفی و ارائه گزارش عملکرد ۱۰ ساله توسعه فناوری نانو در ایران به منظور آشنایی استادان، دانشجویان، دانش‌آموزان، مدیران استانی و صاحبان صنایع برگزار شد.

در طول این هفته، تعداد ۳۰ سمینار ترویجی در ۱۳ شهر (شیراز، آباده، نورآباد ممسنی، اقلید، کازرون، نی‌ریز، فیروزآباد، جهرم، لامرد، داراب، فسا، مرودشت و اوز) و ۳۰ دانشگاه استان شامل: دانشگاه پیام‌نور مرکز آباده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده، دانشگاه پیام‌نور مرکز نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه پیام‌نور مرکز اقلید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشگاه پیام‌نور مرکز مرودشت، دانشگاه پیام‌نور مرکز شیراز، دانشگاه پیام‌نور مرکز فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، دانشگاه پیام‌نور مرکز نی ریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دانشگاه پیام‌نور مرکز لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی‌ریز، دانشگاه پیام‌نور مرکز جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشگاه پیام‌نور مرکز داراب، دانشگاه علوم پزشکی فسا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز، دانشگاه پیام‌نور مرکز اوز، دانشگاه جهرم، دانشگاه پیام‌نور مرکز فسا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب، با ارائه اعضای هیئت علمی فعال در حوزه فناوری نانو و همچنین مدرسان دارای گواهی تدریس فناوری نانو برگزار شد که در جریان آن بالغ ۴۹۲۵ نفر با فناوری نانو آشنا شدند. همچنین ۳ کارگاه تخصصی با موضوعات ایمنی نانومواد و مدیریت پسماندهای شیمیایی و سمینار تجاری‌سازی پژوهش‌های فناوری نانو در ایران برای اساتید، مدیران و دانشجویان این استان در دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز برگزار گردید که در مجموع این ۳ کارگاه ۱۰۰ نفر مخاطب داشتند. همچنین مقدمات ایجاد ۵ نهاد ترویجی (دانشگاه‌های: صنعتی شیراز، علوم پزشکی جهرم، آزاد اسلامی واحد جهرم، پیام‌نور مرکز لامرد، پیام‌نور مرکز نی‌ریز) در استان فراهم شد.

همچنین در جریان این هفته، جلسه هم‌اندیشی و پرسش و پاسخ مسئولین، اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نخبگان استان با حضور دبیر ستاد توسعه فناوری نانو، استاندار شیراز، معاون استانداری استان فارس و دیگر مسئولین ارشد ستاد نانو و استانداری برگزار شد.

شایان ذکر است، در پی برگزاری هر سمینار ترویجی دانشجویی فناوری نانو در هر دانشگاه از حاضرین در سمینار نیز در خصوص هفته‌های استانی نانو نظرسنجی به عمل آمد که ۲۵۰۰ نفر در این نظرسنجی شرکت کردند و نتایج آن در صفحه «هفته فناوری نانو» قابل مشاهده و دریافت است.

علاوه بر این قریب به ۳۰۰۰ عدد از هرکدام از اقلام ماهنامه فناوری نانو، کارت هدیه اعتباری سایت آموزش نانو، بروشور گزارش وضعیت فناوری نانو در استان فارس و سایر اقلام تبلیغاتی (پوستر، تراکت و بروشور) مرتبط با برنامه‌ها و حمایت‌های کارگروه‌های مختلف ستاد نانو در بین حاضران توزیع شد.

در حاشیه برگزاری سمینارهای ترویجی دانشجویی فناوری نانو نمایشگاه عکس دستاوردهای فناوری نانو ایران و نانومواد نیز با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با توانایی‌های علمی کشور در ۲۲ محل مختلف در ۱۳ شهر این استان (شیراز، آباده، نورآباد ممسنی، اقلید، کازرون، نی‌ریز، فیروزآباد، جهرم، لامرد، داراب، فسا، مرودشت و اوز)  برپا شد که به طور تقریبی بالغ‌بر ۳۵۰۰ نفر از این نمایشگاه‌ها بازدید داشتند.

شایان ذکر است هفته‌های فناوری نانو در استان‌های مختلف کشور در راستای تحقق سند چشم‌انداز ۱۰ ساله دوم فناوری نانو کشور (۱۴۰۴-۱۳۹۴) و به منظور رصد فناوری نانو در استان‌ها، شناسایی پتانسیل‌های استان‌ها در حوزه فناوری نانو، انتقال فناوری نانو و تجارب موفق این حوزه به صنایع استان‌ها و معرفی ستاد نانو، آیین‌نامه‌ها و حمایت‌های آن، ترویج و گسترش دانشجویی و صنعتی این فناوری و همچنین شناسایی موانع و مشکلات سد راه ترویج و گسترش این فناوری در استان‌ها، برگزار می‌شود.

filereader.php?p1=main_13264068d108c6901

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9