شکوفایی بازار نانومترولوژی طی سال‌های آتی

اخیرا گزارشی در مورد بازار نانومترولوژی در جهان منتشر شده است که در آن روند توسعه این بازار تا سال ۲۰۲۷ مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد طی سال‌های آتی شاهد شکوفایی بازار این حوزه باشیم.

نانومترولوژی یکی از شاخه‌های جانبی مترولوژی است که در آن به بررسی اندازه‌گیری در مقیاس نانومتری پرداخته می‌شود. نانومترولوژی بخش بسیار مهمی در حوزه تولید نانومواد و نانوابزارها به شمار می‌رود چرا که دقت و قابلیت اعتماد به این محصولات تنها از طریق اندازه‌گیری دقیق امکان پذیر می‌شود.
اخیرا گزارشی منتشر شده که در آن به بررسی بازار نانومترولوژی تا سال ۲۰۲۷ پرداخته می‌شود. براساس اطلاعات این گزارش، بازار نانومترولوژی در اروپا یکی از بالاترین نرخ‌های رشد را تجربه خواهد کرد، این درحالی است که طی سال‌های اخیر نیز رشد فزاینده ای در این حوزه دیده شده است. طی سال‌های آتی دامنه تحقیق و توسعه در بخش نانومترولوژی رشد کرده و کاربردهای این حوزه نیز افزایش خواهد یافت. مراکز ملی استاندارد نقش بسیار مهمی در توسعه و رشد بازار این حوزه خواهند داشت که یکی از راه‌های این توسعه بازار از طریق تعریف پروژه‌ای ملی در بخش نانومترولوژی خواهد بود. این روند روی اندازه‌گیری‌های غیرمتری (nonmetric Scale) نظیر دقت اندازه‌گیری‌های دما، الکتریسیته، فشار و اندازه‌گیری‌های ابعادی نیز تاثیرگذار خواهد بود. تقاضا برای نانومترولوژی به شکل قابل توجهی انفجاری خواهد شد به طوری که بازار جالب توجهی برای این حوزه پدیدار خواهدگردید.
بازار نانومترولوژی آمریکای شمالی در فاز رشد خود قرار دارد. موسسه‌های مترولوژی ملی کشورهای صنعتی نیز به دنبال توسعه زیرساخت‌های نانومترولوژی خود خواهند بود که اولین مرحله آن توسعه ابزارهای اندازه‌گیری ابعادی است.
کمیته مشاروه طول (Consultative Committee for length) که زیرمجموعه اداره بین الملل اوزان و اندازه‌گیری است بلاخره موفق به مدیریت چند موسسه ملی و بین المللی مترولوژی برای استانداردسازی در حوزه نانومترولوژی ابعادی شد. به زودی تمام طیف‌های اندازه‌گیری نظیر خواص الکتریکی، نوری، مغناطیسی، مکانیکی، شیمیایی و زیستی به زیرساخت‌های نانومترولوژی خواهند پیوست. بنابراین باید منتظر شکوفایی یک بازار بسیار جذاب بود.
این گزارش به بررسی کشورهای ذیل نیز می‌پردازد:
North America
US
Canada
Mexico
Latin America

Western Europe
Germany
France
Italy
Spain
U.K
Rest of Western Europe

Eastern Europe
Poland
Russia
Asia– Pacific

Asia
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia

Pacific Countries
The Middle East& Africa