تغییر تعریف نانومواد در اروپا: آری یا خیر؟

برخی سازمان‌ها در اروپا معتقداند که باید تعریف نانومواد در این قاره تغییر کند، اما در مقابل سازمان‌هایی نیز معتقداند که تعریف فعلی صحیح است. کمیسیون اروپا قرار است در اوایل سال ۲۰۱۷ نظر نهایی خود را درباره تغییر تعریف نانومواد اعلام کند.

سؤال این است که چه حدی برای نانومواد تعریف خواهد شد که در صورت رسیدن به آن، یک ماده غذایی به عنوان محصول فناوری‌ نانو تلقی شود؟ برخی معتقداند که تعریف مورد استفاده توسط سازمان اطلاعات مواد غذایی اتحادیه اروپا (FIC) و دیگر سازمان‌های این اتحادیه تغییر خواهد کرد و به میزانی که مورد تأیید سازمان ایمنی غذایی اروپا (EFSA) است، خواهد رسید.
کمیسیون اروپا زمان اعلام تعریف جدید از نانومواد مهندسی شده را به تعویق انداخت. قرار بود در ماه سپتامبر یا اکتبر سال جاری میلادی رافائل پرز بربجال از واحد ایمنی غذا و سلامت کمیسیون اروپا تعریف جدیدی از نانومواد مهندسی شده ارائه کند، اما با رسیدن به ماه نوامبر هنوز هیچ خبری از این موضوع نیست.
سخنگوی این کمیسیون اخیراً اعلام کرده است: «ما در حال حاضر روی آماده کردن نسخه تجدید‌ نظر شده از تعریف نانومواد مهندسی شده کار می‌کنیم، اما هنوز کامل نشده است.» پیش‌بینی می‌شود که این تعریف پیشنهادی در سال ۲۰۱۷ نهایی شود.
در سال ۲۰۱۱، کمیسیون اروپا توصیه‌نامه‌ای را منتشر کرد که در آن واژه نانومواد به این شکل تعریف شده بود: «ذرات، در حالت آزاد یا به هم چسبیده به طوری که ۵۰ درصد یا بیشتر از آن‌ها دارای توزیع اندازه‌ای در محدوده یک تا صد نانومتر باشند.»
این تعریف از سوی برخی سازمان‌ها نظیر محیط زیست با مخالفت روبرو شد. آن‌ها اعتقاد داشتند بهتر است رقم «۵۰ درصد یا بیشتر»، به «۱ تا ۵۰ درصد» تغییر کند.
در سال ۲۰۱۲، سازمان EFSA پیشنهاد داد که برای تعریف نانومواد بهتر است میزان حد کاهش یابد و به رقمی مانند ۱۰ درصد برسد. هرچند این پیشنهاد مخالفت‌هایی را نیز در پی داشته است. انجمن صنایع فناوری‌ نانو (NIA) با این تغییر تعریف مخالف است؛ چرا که معتقد است با کاهش حد به زیر ۵۰ درصد عملاً ذراتی که از نقطه نظر ابعاد در اقلیت قرار دارند، در تعیین نام نقش تعیین کننده را ایفا خواهند کرد که این صحیح نیست.
در سال ۲۰۱۵، مرکز JRC کمیسیون اروپا اعلام کرد که برای کاهش درصد به زیر ۵۰ دلایل منطقی کافی وجود ندارد.
تمام این دعاوی موجب شده که متخصصان حوزه فناوری‌ نانو در کمیسیون اروپا چشم به تصمیم نهایی این اتحادیه داشته باشند.