خرید توالی‌سنج جدید برای توسعه دامنه خدمات

یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در حوزه نقشه‌برداری ژنتیکی، توالی‌سنج جدیدی از شرکت بیونانوژنومیکس خریداری کرده که دامنه خدمات این شرکت را گسترش می‌دهد.

شرکت موجین (MOgene) در حوزه خدمات بخش ژنومیک فعالیت دارد. موجین اخیرا اعلام کرده که سامانه Irys شرکت بیونانوژنومیکس (BioNano Genomics) را برای انجام فعالیت خود خریداری کرده است. بیونانوژنومیکس تولیدکننده ادوات نقشه‌برداری فیزیکی از ژن‌ها است. این سامانه قرار است در کارخانه موجین در پارک رشد و توسعه و تحقیقات زیستی در مرکز علوم دانفورت نصب شود. با افزودن این دستگاه به لیست تجهیزات موجین، این شرکت می‌تواند به نیاز مشتریان خود در بخش تعیین ساختار ژنتیکی پاسخ دهد. نقشه‌برداری ژن‌ها یکی از مسائل اساسی در تحقیقات زیستی است.
موجین در حال حاضر امکان توالی‌سنجی رشته‌های کوتاه را فراهم می‌کند که این کار با فناوری PacBio انجام می‌شود، اما با اضافه شدن فناوری Irys که یک ابزار نقشه‌برداری نوری است، می‌توان رشته‌های بلند DNA را توالی‌سنجی کرد.
ترکیب دو فناوری Irys و PacBio مزیت‌هایی برای شرکت موجین به همراه دارد. با ترکیب توالی‌سنجی و نقشه‌برداری، موجین می‌تواند مرجعی برای ژنوم اورگانیسم‌های غیرمدل ایجاد کند، اورگانیسم‌هایی که رفرنسی برای آنها وجود ندارد. از سوی دیگر، Irys می‌تواند به تنهایی به‌عنوان ابزاری برای ترسیم اختلافات ساختاری ژن‌ها از یک کیلوجفت ژن تا چند مگاجفت ژن به کار رود. حساسیت تشخیص اختلافات ساختاری یک مزیت بزرگ برای شرکت موجین است.
شوکت رانگوالا از مدیران موجین می‌گوید: «مشتریان ما می‌توانند از نسل جدید نقشه‌برداری ژنتیکی و خدمات قبلی ما به‌صورت هم‌زمان استفاده کنند. این فناوری شرکت بیونانو راهکار بهتری برای نقشه‌برداری ژنتیکی است و می‌تواند نیاز صنعت و دانشگاه را برآورده سازد. این فناوری هم به‌صورت منفرد و هم به‌صورت مکمل با روش PacBio می‌تواند خدمات بهتری برای مشتریان ارائه کند. مشتریان ما این امکان را دارند که با استفاده از این خدمات، اطلاعات کامل‌تری از اختلافات ساختاری در ژن‌ها بدست آورند.»
اریک هولملین مدیرعامل شرکت بیونانو می‌گوید: « شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ژنتیکی نظیر موجین می‌توانند از این فناوری برای ارائه تحلیل‌های بهتر ژنتیکی استفاده کنند.»
Irys فناوری نقشه‌برداری از ژن‌ها است که اطلاعات زیادی درباره ساختار ژن‌ها ارائه می‌کند.