فروش فناوری «نانوذرات واکسن سنتز شده » برای تولید دارو

دو شرکت دارویی برای استفاده از فناوری نانوذرات در ساخت داروهای جدید به‌منظور استفاده در بیماری‌های نادر به توافق‌ رسیدند. فناوری نانوذرات واکسن سنتز شده در اختیار شرکت واترتان بوده که شرکت اسپارک قرار است از این فناوری استفاده کند.

اسپارک تراپیوتیکس (Spark Therapeutics) اعلام کرد که لیسانس فناوری تولید نانوذرات واکسن سنتز شده را از شرکت واترتاون (Watertown) خریداری کرده است؛ واترتاون یک شرکت زیست‌دارویی است. قرار است اسپارک از این فناوری برای بخش ژن‌درمانی استفاده کند.
براساس این توافق‌نامه که ارزش آن ۴۶۰ میلیون دلار است، شرکت اسپارک مبلغ ۱۰ میلیون دلار را به شرکت سلکتا بیوساینس داده تا ۵ میلیون از سهام این شرکت را خریداری کند. شرکت اسپارک، یک شرکت نوپای منشعب از بیمارستان کودکان فیلادلفیاست.
سلکتا اعلام کرده که فناوری ذرات سنتزشده واکسن را می‌توان برای تولید نسل جدیدی از داروهای جدید استفاده کرد. این فناوری قادر است سیستم ایمنی بدن را مورد هدف قرار داده و از آن برای درمان بیماری‌های نادر و خطرناک استفاده کرد.
اسپارک اعلام کرد که در این توافق‌نامه قرار است ۵ میلیون دلار نقد و ۱۰ میلیون دلار نیز برای خرید بخش دوم سهام شرکت سلکتا به این شرکت داده شود.
این توافق‌نامه برنامه‌های توسعه‌ای شرکت اسپارک را در بخش بیماری چشمی ارثی یا برنامه‌های آزمون بالینی هموفیلی نوع B را شامل نمی‌شود.
سلکتا استفاده از این فناوری را برای ژن درمانی ادامه خواهد داد و می‌تواند از این فناوری برای توافق‌نامه‌های قبلی خود با بخش بیمارستانی در بوستون ادامه دهد.
فناوری‌ نانوذرات سلکتا که در مرحله آزمون‌های پیش‌بالینی است به محققان اجازه می‌دهد تا از این روش ژن‌درمانی برای رساندن ژن‌های مورد نظر به نقاطی که نیاز به دوز بالایی از دارو دارند استفاده کنند.
شرکت اسپارک اعلام کرد که فرد جدیدی به نام جان فری را برای پست مدیر اجرایی خود استخدام کرده است. جان فری مسئول بخش عملیات‌های تجاری جهانی، امور پزشکی، توسعه فناوری و عملیات‌های فنی است.