تنها با تابش نور خورشید به نانوذرات، آب را تصفیه کنید

شرکت H2nanO توسط یکی از محققان دانشگاه واترلو تأسیس شده است تا فناوری تصفیه آب با استفاده از نانوذرات و نور خورشید را تجاری‌سازی کند. در این روش تنها با تابیدن نور خورشید به آب آلوده حاوی نانوذرات، آلودگی‌ها توسط نانوذرات زدوده می‌شود. نانوذرات دارای قابلیت استفاده مجدد هستند.

تیم لیشاک، دانشجوی دکتری فناوری نانو در دانشگاه واترلو، روی استفاده از نانوذرات کار می‌کرد. او به دنبال بهره‌گیری از نوعی نانوذرات به منظور تصفیه آب بود. او در حال انجام پروژه‌ای بود که در آن آب آلوده در معرض نانوذراتی قرار داده می‌شد که در نهایت با تابش نور فرابنفش، آلودگی‌های آن از بین می‌رفت. او در حین انجام این کار به این موضوع اندیشید که اگر نور خورشید به این نانوذرات بتابد چه اتفاقی خواهد افتاد.
لیشاک می‌گوید: «من خیلی امیدوار نبودم، به همین دلیل مقداری از آب آلوده را به همراه نانوذرات درون یک بشر ریختم و آن را در پشت بام قرار دادم. اما زمانی که برگشتم از نتیجه کار بسیار شگفت‌زده شدم؛ چرا که نور خورشید با اثربخشی بیشتری نسبت به فرابنفش، آب را تصفیه کرده بود. آنچه که من شاهدش بودم، نیاز به اسفنج یا فیلتر نداشت و تنها با استفاده از نانوذرات موفق به شکستن مولکول‌های آلودگی شدم.»
این یافته علمی موجب تأسیس یک شرکت شد، در واقع یک شرکت انشعاب یافته از دانشگاه به منظور تجاری‌سازی این فناوری تأسیس شد. این شرکت با نام H2nanO اقدام به انجام آزمایش‌های روی این فرآیند کرد. این پروژه و دستاوردهای آن به سرعت نظر شرکت‌های نفتی را که روی استخراج نفت از سنگ‌های موجود در زمین کار می‌کنند، به خود جلب کرد.
این پروژه و نتایج آن بسیار جالب توجه است، چرا که فرآیند مورد استفاده در آن کاملاً سبز و زیست‌سازگار است، به طوری که در آن انرژی خورشید با استفاده از نانوذرات برای تولید آب پاکیزه مورد استفاده قرار می‌گیرد و از سوی دیگر، نانوذرات نیز قابلیت استفاده مجدد دارند.
لیشاک می‌گوید: « نانوذرات را به یک ظرف آب اضافه می‌کنید، بعد از تابش نور خورشید آب تصفیه می‌شود. حالا نانوذرات را بر می‌دارید و به ظرف دیگر می‌افزایید. این کار را می‌توانید به کرات تکرار کنید.»
چالش اصلی در این پروژه، جمع‌آوری نانوذرات از آب است. ابتدا محققان روی استفاده از هسته مغناطیسی کار می‌کردند، اما بعد تصمیم گرفتند روی شناورسازی نانوذرات کار کنند تا جمع‌آوری‌ آن‌ها ساده شود.
این شرکت به دنبال تولید انبوه این نانوذرات است تا خط پایلوت این فناوری را پیاده سازی کند.