ارزیابی محصولات آنتی‌باکتریال با ضوابط جدید از ابتدای سال آینده

با مطالعات صورت‌گرفته توسط کارشناسان واحد ارزیابی محصولات ستاد ویژه توسعه فناوری نانو پروتکل‌های جدید در خصوص محصولات آنتی‌باکتریال از ابتدای سال آینده اجرایی می‌گردد.

براساس گزارش روابط عمومی کریدور خدمات فناوری، در حال حاضر محصولات آنتی‌باکتریال بیش از ۱۵ درصد از آمار محصولات تولیدی نانو کشور را به خود اختصاص می‌دهند و توجه به اهمیت بحث بهداشت و سلامت در جامعه، کارشناسان واحد ارزیابی را بر آن داشت تا با توجه به استانداردهای بین‌المللی و ملی ضوابط دقیق‌تری را در خصوص محصولات این حوزه تعیین نمایند.

بر طبق مطالعات صورت گرفته منسوجات آنتی‌باکتریال باید برطبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۰۷۰ و ظروف پلاستیکی و پوشش‌ها (رنگ و رزین) بر طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۰۰ مورد ارزیابی قرار ‌گیرند. همچنین حداقل فعالیت ضدباکتریایی برای محصولات آنتی‌‎باکتریال در استاندارد ۱۱۰۷۰ عدد ۲ است که این شاخص با توجه به مطالعات تطبیقی صورت گرفته برای استاندارد ۱۰۹۰۰ نیز قابل استفاده است. با توجه به اهمیت محصولات آنتی‌باکتریال، استانداردهای نام‌برده و حداقل میزان فعالیت ضد‌باکتریایی تعیین‌شده از ابتدای سال ۹۶ ملاک ارزیابی محصولات این حوزه قرار خواهد گرفت.

همچنین محصولات آنتی‌باکتریال که تا انتهای سال ۹۵ با فعالیت ضدباکتریایی کمتر از ۲ موفق به کسب گواهینامه نانومقیاس شده‌اند در زمان تمدید در دوره‌های یک‌ساله و سه‌ساله باید به این شاخص دست یابند.

بزودی لیستی از آزمایشگاه‌های همکار سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت که مورد تایید واحد ارزیابی محصولات ستاد نانو هستند در پایگاه اینترنتی این واحد قرار خواهد گرفت.