بازدید شبکه ایمنی نانو و کمیته فناوری نانو سازمان دامپزشکی از مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی

روز چهارشنبه ۶ بهمن ماه جمعی از کارشناسان شبکه ایمنی نانو به همراه اعضای کمیته فناوری نانو سازمان دامپزشکی از امکانات، تجهیزات و توانمندی های مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تشخیص، دکتر محمد حبیبی رئیس مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی سازمان ضمن خوشامد گویی به مهمانان، توضیحاتی در خصوص معرفی مرکز و اهم فعالیت ها و اهداف بخش های مختلف آن ارائه کرد.
وی اظهار داشت: تمام فعالیت های انجام گرفته در مرکز در جهت کمک به حفظ و ارتقاء سلامت در حوزه دامپزشکی می باشد. وی همچنین بیان داشت که با توجه به کاربردهای فناوری نانو در حوزه دامپزشکی، قابلیت تشخیص و کنترل محصولات فناوری نانو در این حوزه ضروری بوده و اظهار امیدواری کرد که با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو و شبکه ایمنی نانو این توان و قابلیت در مرکز ایجاد شود.

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

دکتر کوهی استاد دانشگاه تهران، نماینده ویژه ستاد توسعه فناوری نانو و دبیر کمیته فناوری نانو سازمان دامپزشکی به کاربردهای فناوری نانو در حوزه دامپزشکی اشاره نموده و هدف از این بازدید را ایجاد ارتباط بین این ستاد و مرکز ملی تشخیص و انجام همکاریهای مختلف از جمله آموزش و متصل شدن مرکز ملی تشخیص به شبکه آزمایشگاهی نانو اعلام کرد.
دکتر جعفر دورودی مدیر کل دفتر مطالعات و ارزیابی مخاطرات غذا، دارو و فرآورده های بیولوژیک و رابط سازمان دامپزشکی کشور با ستاد توسعه فناوری نانو، در خصوص کاربردهای فناوری نانو در دامپزشکی توضیحاتی را ارائه کرد و اظهار داشت: با بهره گیری از امکانات مرکز ملی تشخیص می توان در حوره های کنترل و تشخیص بیماریها از فناوری نانو بهره جست.

filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

دکتر محمود قاضی خوانساری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر شبکه ایمنی نانو نیز در خصوص وظایف و اهمیت فناوری نانو در حوزه سلامت، بهداشت و محیط زیست توضیحاتی ارائه کرد و اظهار داشت شبکه ایمنی نانو در ۴ بخش: سلامت و بهداشت انسان، سلامت و بهداشت شغلی، سلامت محیط زیست و اخلاق در فناوری نانو فعالیت دارد. وی بیان داشت ایران در فناوری نانو رتبه هفتم تولید علم جهان را دارا می باشد و همچنین در بین دستگاههای اجرایی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور پیشرفت های خوبی را در حوزه فناوری نانو داشته است و همکاری بین سازمان دامپزشکی کشور و ستاد فناوری نانو را بسیار خوب اعلام کرد.
در پایان اعضای ستاد فناوری نانو به همراه رییس و معاونین مرکز، از بخش ها و تجهیزات مرکز ملی تشخیص بازدید کردند.