برگزاری نشست آشنایی اعضای انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه تهران با فضای ترویج و توسعه دانشجویی فناوری نانو و حمایت‌های ستاد نانو

نشست آشنایی اعضای انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه تهران با فضای ترویج و توسعه دانشجویی فناوری نانو و حمایت‌های ستاد نانو به منظور بررسی راهکارهای استفاده از ظرفیت انجمن‌های علمی دانشگاه تهران در جهت ترویج و توسعه فناوری نانو در این دانشگاه و در استان تهران، ۱۴ بهمن‌ماه در محل بنیاد آموزش فناوری نانو برگزار شد.

در این نشست که با حضور اعضای انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه تهران به مدت ۲ ساعت در محل بنیاد آموزش فناوری نانو برگزار شد، مهندس مهدی رحمانی مدیر شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو، به معرفی ساز و کار فعالیت‌های نهادهای ترویجی فناوری نانو، آیین‌نامه‌های حمایتی ستاد نانو، فعالیت‌های مرتبط به ترویج و توسعه دانشجویی این فناوری و انتقال تجربیات موفق در این حوزه پرداخت.

نکات برجسته صحبت‌های مهندس رحمانی در این جلسه بدین شرح است:

– حضور برگزیدگان المپیاد دانش‌آموزی فناوری نانو در شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه تهران و سایر نهادهای ترویجی دانشجویی نه تنها نشان از پویایی و پایداری جریان مشارکت نیروی انسانی مستعد در توسعه فناوری نانو دارد بلکه رشد و ارتقا سطح علمی و اجرایی نیروی انسانی فعال در این حوزه را نشان می‌دهد که مطمئناَ ضامن شتاب بالای توسعه این فناوری در کشور خواهد بود.

– برگزاری جلسات منظم و مستمر نهادهای ترویجی نانو با ستاد نانو می‌تواند منجر به تسریع در انتقال تجربیات موفق به نهادهای ترویجی و حل بسیاری از مشکلات سد راه عملکرد نهادهای ترویجی و توسعه فناوری نانو در مراکز علمی و آموزشی کشور باشد.

– کارآفرینی، تولید ثروت و تأمین و تربیت نیروی انسانی مستعد علمی و اجرایی در حوزه فناوری از فعالیت‌هایی است که انجمن‌های علمی دانشجویی با توجه به ماهیت خود پتانسیل تحقق آنها را دارند.

– فراهم نمودن بستر مناسب بالفعل شدن توانمندی‌های علمی و اجرایی بالقوه دانشجویان و جذب مشارکت آنها در فعالیت‌های ترویج و توسعه فناوری نانو توسط نهادهای ترویجی نانو می‌تواند منجر به رشد روحیه امید و خودباوری در میان دانشجویان شود که به تبع آن انگیزه دانشجویان برای خروج از کشور نیز کاهش می‌یابد.

– به همان اندازه که افزایش توان علمی دانشجویان برای دانشگاه‌ها حائز اهمیت است باید افزایش توان اجرایی آنها و تبدیل علم به عمل نیز حائز اهمیت باشد. بدان معنی که از هم اکنون باید پایه‌های اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی گذاشته شود و دانشجویان به صورت افرادی کارآفرین تربیت شوند که نه تنها بتوانند برای خود بلکه برای هم رشته‌ها و هم دانشگاهیان خود نیز درآمدزایی کنند و خوشبختانه در حوزه فناوری نانو تجربیات موفقی در این خصوص وجود دارد.

– استان تهران با توجه به حضور دانشگاه‌های بزرگ و بنام و آمار بالای دانشجویان از ظرفیت بالایی برای ترویج و توسعه دانشجویی فناوری نانو برخوردار است و داشتن برنامه خوب و تلاش و پشتکار نهادهای ترویجی می‌تواند زمینه‌ساز آموزش مناسب فناوری نانو به این دانشجویان باشد. 

– دانشگاه تهران با توجه به قدمت تاریخی و برخورداری از اساتید بنام و دانشجویان مستعد فرصت‌های زیادی برای ترویج و توسعه فناوری نانو دارد و طراحی برنامه‌های ترویجی و آموزشی مناسب با ظرفیت‌های این دانشگاه جهت جذب مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان و اساتید در حوزه فناوری نانو از اهمیت بسیاری برخوردار است.

– دانشگاه تهران با توجه به پراکندگی دانشکده‌ها و تعداد زیاد انجمن‌های علمی مرتبط با فناوری نانو ظرفیت بالایی در ایجاد نهادهای ترویجی فناوری نانو در دانشکده‌های مختلف دارد که ارتباط و هماهنگی این نهادهای ترویجی می‌تواند اجرای مسنجم و کیفیت بالای برنامه‌ها را تضمین نماید.

– نهادهای ترویجی به عنوان بازوهای اصلی ترویج و توسعه فناوری نانو در کشور باید اطلاعات دقیق و کافی از حمایت‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و بخش‌های مختلف سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو داشته باشند و بتوانند به نحو مطلوب راهنما و پاسخگوی مراجعین خود باشند.

– توجه به جذب مشارکت حداکثری دانشجویان در مسابقه ملی فناوری نانو، سایت آموزش فناوری نانو و رویدادهای ترویجی و آموزشی فناوری نانو و همچنین برنامه‌ریزی برای حضور افراد مستعد و توانمند تدریس در آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو باید از فعالیت‌های اصلی نهادهای ترویجی باشد و با توجه به موقعیت مکانی و ظرفیت‌های دانشگاه خود برنامه مشخص و منظمی برای آن داشته باشند.

شایان ذکر است، در حال حاضر تعداد ۱۱۰۹ نهاد ترویجی فناوری نانو در ستاد نانو به ثبت رسیده است که شامل ۳۰۶ (۲۸٪) گروه دانشجویی، ۱۴۸ (۱۳٪) شرکت آموزشی، ۴۹۷ (۴۵٪) نهاد ترویجی آموزش و پرورش و ۱۵۸ (۱۴٪) سایر نهادهای ترویجی است.

گفتنی است، ستاد توسعه فناوری نانو از سال ۱۳۹۱ شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو را ایجاد کرده است و حمایت از گروه‌های دانشجویی و نهادهای ترویجی فعال در ترویج و توسعه این فناوری را در دستور کار قرار داده است.

شیوه‌نامه ثبت نهادهای ترویجی و آیین‌نامه‌های حمایتی در بخش ترویج قابل مشاهده و دریافت است.