کویت به دنبال تأسیس باشگاه فناوری‌ نانو

اولین گروه از مدرسان فناوری‌ نانو در کشور کویت فارغ‌التحصیل شدند. وزارت علوم این کشور به دنبال ایجاد یک باشگاه فناوری‌ نانو است که این مدرسان به عنوان اولین پیش‌نیاز برای ایجاد چنین باشگاهی تربیت شده‌اند. در حال حاضر چندین پروژه‌ فناوری‌ نانو در کویت زیر نظر دانشگاهی از انگلستان در حال انجام است.

اولین گروه از مدرسان فناوری‌ نانو در کویت فارغ‌التحصیل شدند تا در آینده به آموزش این فناوری در کشور کویت بپردازند. نماینده وزیر علوم این کشور در جشن فارغ‌التحصیلی این مدرسان اعلام کرد که این وزارتخانه علاقه‌مند به پیاده‌سازی باشگاه فناوری‌ نانو است.
هایتام الطهاری بیانیه مربوط به راه‌اندازی باشگاه فناوری‌ نانو را در جشن فارغ‌التحصیلی این مدرسان اعلام کرد؛ جشنی که توسط مرکز خلاقیت و استعدادهای درخشان کویت و با حمایت وزارت علوم این کشور برگزار شد.
در حال حاضر پروژه‌های مختلف در حوزه فناوری‌ نانو در کشور کویت انجام می‌شود که این پروژه‌ها توسط وزارت علوم این کشور مدیریت می‌شوند و مرکز خلاقیت و استعدادهای درخشان کویت نیز در پیاده‌سازی این پروژه‌ها همکاری دارد.
نماینده وزارت علوم کویت در این برنامه اعلام کرد که آموزش و تربیت مدرسان فناوری‌ نانو اولین پیش‌نیاز برای راه‌اندازی چنین باشگاهی است.
عمر البانی، مدیر مرکز خلاقیت و استعدادهای درخشان کویت موسوم به صباح الاحمد، بر علاقه‌مندی و اشتیاق این مرکز برای همکاری با وزارت علوم این کشور در گسترش علم و فناوری در کویت، تأکید داشت.
دوره‌های آموزشی دیگری نیز برای مدرسان فناوری‌ نانو وجود دارد. نماینده وزارت علوم کویت معتقد است که برای کشف دانشجویان مستعد و خلاق برنامه‌ها و پروژه‌هایی تعریف شده است.
مرکز صباح الاحمد به بنیاد توسعه علوم کویت وابسته است. البانی تأکید دارد که راهبردی برای حمایت از شهروندان خلاق و نوآور در نظر گرفته شده و همچنین برنامه‌ای برای بررسی پتانسیل‌های آنها در توسعه علم تعریف شده است.
نکته قابل توجه در این برنامه‌های ملی و پروژه‌ها آن است که تمامی آنها توسط یکی از دانشگاه‌های انگلستان مورد بازبینی قرار گرفته است.
محمد الانظی از مشاوران فناوری‌ نانو کویت می‌گوید که این فناوری در کشور کویت در حال توسعه است. این فناوری در یک سال درآمدی بالغ بر ۲ تریلیون دلار دارد؛ بنابراین نقش مهمی در بهبود اقتصاد جهان دارد.