آیین‌نامه ارزیابی نهادهای ترویجی فعال در هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو منتشر شد

ستاد توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از فعالیت‌های ترویجی و آموزشی فناوری‌نانو، نهادهای ترویجی مشارکت‌کننده در برگزاری مسابقه دانشجویی فناوری نانو را ارزیابی می‌کند.

ستاد توسعه فناوری نانو در راستای حمایت از فعالیت‌های ترویجی و آموزشی فناوری‌نانو، نهادهای ترویجی مشارکت‌کننده در برگزاری مسابقه دانشجویی فناوری نانو را ارزیابی می‌کند.

مخاطبان این آیین‌نامه نهادهای ثبت شده در بانک اطلاعات نهادهای ترویجی ستاد نانو هستند که اقدام به ثبت‌نام و آموزش داوطلبان در مسابقه نانو می‌کنند. نهادهای ترویجی فناوری نانو، شامل گروه‏‌های دانشجویی، شرکت‏‌های آموزشی، مراکز آموزش و پرورش و همچنین سایر نهادهای ترویجی هستند که در ستاد توسعه فناوری نانو به ثبت رسیده‌اند.

بر طبق این آیین‌نامه، ارزیابی فعالیت‌ها در سه مولفۀ کمّی، کیفی و اجرایی برای یک دوره برگزاری مسابقه، از آغاز به کار دبیرخانه و ثبت‌نام داوطلبان تا پایان مسابقه و برگزاری مراسم اختتامیه انجام می‌شود.

مولفه‌های کمّی: نهادهای ترویجی با چهار شاخص کمّی ارزیابی می‌شوند:
•    ثبت‌نام داوطلبان
•    حضور داوطلبان در جلسه آزمون
•    برگزاری کارگاه آموزشی برای داوطلبان و افزایش آگاهی آنان
•    حضور داوطلبان در آزمون‌های آزمایشی جامع ویژه مسابقه برگزار شده در سایت آموزش نانو

مولفه‌های اجرایی: نهادهای ترویجی می‌توانند بر اساس شاخص تعامل با دبیرخانه مسابقه، تا سقف ۵۰ درصد امتیاز کسب شده از مولفه‌های کمّی را دریافت نمایند. این شاخص‌ها عبارتند از:
•    همکاری با دبیرخانه در روند تبلیغات، اطلاع‌رسانی و ثبت‌نام مسابقه
•    زمان اعلام آمادگی برای برگزاری آزمون
•    برگزاری آزمون

مولفه‌های کیفی: نهادهای ترویجی بر اساس کیفیت فعالیت‌های انجام شده، در سه شاخص زیر، ارزیابی و امتیاز دریافت می‌نمایند:
•    تعداد برگزیدگان نهاد در آزمون
•    تعداد گواهی تدریس دریافت شده توسط داوطلبان نهاد در آزمون
•    میانگین نمرات داوطلبان نهاد در آزمون

همچنین طبق این آیین‌نامه، نهادهای ترویجی فناوری نانو می‌توانند به منظور استفاده از قابلیت‌ها و توانایی‌های یکدیگر و همچنین مشارکت گروهی در اجرای مسابقه ملی فناوری نانو، اقدام به ایجاد شعبه نمایند و از امتیاز همکاری با دیگر نهادهای ترویجی برخوردار شوند. نحوه محاسبه امتیاز نهادهای ترویجی دارای شعبه و ضریب تأثیر تعداد شعبات در امتیاز نهاد ترویجی، در آیین‌نامه به تفصیل تشریح شده است.

نهادهای ترویجی فناوری نانو می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه مسابقه ملی فناوری نانو از طریق ارسال پیام از پنل نهاد ترویجی مکاتبه نمایند و یا با شماره‌های دبیرخانه ۰۲۱۶۶۵۳۲۶۱۸ و ۰۹۱۹۰۴۲۴۲۰۵ تماس حاصل نمایند.

آیین‌نامه ارزیابی نهادهای ترویجی فعال در هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو را از اینجا دریافت نمایید.