برگزاری سه سمینار تخصصی در اولین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت، گاز و پتروشیمی

سه سمینار تخصصی کاربرد فناوری نانو در اولین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت، گاز و پتروشیمی از تاریخ ۲ تا ۴ اسفندماه در پارس جنوبی برگزار می‌شود.

اولین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت، گاز و پتروشیمی از تاریخ ۲ تا ۴ اسفندماه در پارس جنوبی برگزار می‌شود، در این رویداد سه سمینار تخصصی با عناوین و سرفصل‌های زیر برگزار می‌شود:

– کارگاه کاربرد فناوری نانو در صنایع پایین دستی- عمومی:

 • معرفی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
 • بررسی اهمیت فناوری‌های نو
 • تعریف فناوری نانو و کاربردهای عمومی
 • اقتصاد فناوری نانو
 • وضعیت اقتصاد فناوری نانو در ایران
 • شرکت‌های بزرگ و فناوری نانو
 • مشکلات موجود در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
 • کاربردهای فناوری نانو در صنایع پایین دستی نفت و گاز شامل:
•    نانوپوشش‌ها
•    نانوسیالات
•    نانوکاتالیست‌ها
•    HSE
•    نانومواد
 • محصولات فناوری نانو مرتبط با صنایع پایین دستی نفت و گاز
 • معرفی سامانه تبادل فناوری نانو

– کارگاه کاربرد فناوری نانو در صنایع بالا دستی- عمومی

 • معرفی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
 • بررسی اهمیت فناوری‌های نو
 • تعریف فناوری نانو و کاربردهای عمومی
 • اقتصاد فناوری نانو
 • وضعیت اقتصاد فناوری نانو در ایران
 • شرکت‌های بزرگ و فناوری نانو
 • مشکلات موجود در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
 • کاربردهای فناوری نانو در صنایع بالا دستی نفت و گاز شامل:

•    نانوپوشش‌ها        
•    گل حفاری
•    HSE

 • محصولات فناوری نانو مرتبط با صنایع بالا دستی نفت و گاز
 • معرفی سامانه تبادل فناوری نانو

– کاربرد نانوپوشش‌ها در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی- تخصصی:

 • اهمیت فناوری
 • بررسی اقتصاد فناوری نانو
 • معرفی نانو پوشش‌ها
 • بررسی ویژگی‌های عمومی نانو پوشش‌ها
 • حجم بازار جهانی نانو پوشش‌ها
 • انواع نانوپوشش‌ها:

•    نانوپوشش‌های عایق صوت و حرارت
•    نانوپوشش‌های سخت
•    نانوپوشش‌های ضدخوردگی
•    نانوپوشش‌های آنتی‌فولینگ

 • بررسی محصولات مرتبط با نانوپوشش‌ها
 • معرفی مرکز توسعه نانوپوشش‌ها
 • شرکت‌های فعال در کشور و جهان در حوزه نانوپوشش‌ها
 • نگاهی به عملکرد نانوپوشش‌ها
 • مرور نمونه‌های استفاده شده در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از لحاظ:

•    فنی
•    اقتصادی

همچنین در فضای نمایشگاهی رویداد نیز غرفه معرفی فناوری نانو برپا است و در این غرفه نیز اطلاعاتی در رابطه با مرکز توسعه نانوپوشش‌ها و همچنین فناوری الکتروریسی اطلاعاتی در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد. ضمنا در میان بازدیدکنندگان کتابچه محصولات فناوری نانو، مجموعه گزارش‌های ستاد نانو مرتبط با کاربردهای فناوری نانو با صنعت نفت، ماهنامه فناوری نانو و… توزیع می‌شود. از دیگر فعالیت های مد نظر در این رویداد پر نمودن فرم‌های سامانه تبادل فناوری توسط کارشناسان و مدیران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است.