ساخت «نانوآلیاژی» برای استفاده در صنعت خودروسازی

اخیراً نانوآلیاژی با همکاری دو شرکت تولید شده که می‌تواند کیفیت شفت خودرو را بهبود دهد. این نانوآلیاژ در عین مستحکم بودن، از خواصی شبیه به لاستیک برخوردار بوده که می‌تواند فشار و شوک خارجی را جذب و مهار کند.

یواس‌تی مامیا (UST Mamiya) یکی از شرکت‌های تولیدکننده مواد مورد استفاده در خودرو است. این شرکت اخیراً محصولی به نام آتاس پانچ تولید کرده که می‌تواند نیاز این صنعت را برآورده سازد. این محصول نوعی آلیاژ جدید است که در مقیاس مولکولی مهندسی شده است.
دنی لی از این ماده جدید به عنوان نانوآلیاژ یاد می‌کند؛ ماده‌ای که با استفاده از فناوری‌ نانو ساخته شده است. برای تولید این آلیاژ ذرات سازنده ماده در مقیاس مولکولی به شکلی تغییر یافته تا استحکام ساختاری محصول بهدست آمده افزایش یابد.
تورای اینداستریز (Toray Industries) از شرکای شرکت مامیا در توسعه این نانوآلیاژ است. این شرکت برای تأمین نیاز بخش خودروسازی، ساختار پلیمرهای مورد استفاده در شفت را تغییر داده است. ذرات سازنده این ماده به شکلی تراز شده‌اند که یکنواخت و پایدار شوند؛ بنابراین ماده کمتری نیز مصرف میشود.
در سایت شرکت تورای درباره این نانوآلیاژ چنین آمده است: «این فناوری موجب بروز خواص و ویژگی‌های جدیدی در آلیاژ می‌شود، به طوری که منطق رایج در پلیمرها را به چالش می‌کشد. این آلیاژ از استحکام بالایی برخوردار بوده است و در عین حال شباهت ساختاری به لاستیک دارد؛ چرا که با وارد شدن فشار خارجی به آن، این فشار جذب می‌شود. بنابراین این آلیاژ برای مهار فشار و شوک خارجی مناسب است.»
این نانوآلیاژ در ساخت شفت به کار می‌رود که در نهایت موجب بهبود کیفیت آن و همچنین ایجاد راحتی هنگام وارد شدن فشار و نوسان به آن می‌شود.
این نانوآلیاژ از طریق شبکه فروش شرکت مامیا قابل تهیه است.