فناوری برای شبیه‌سازی محیط ریه برای آزمودن نانوداروها

بررسی تأثیر داروها روی ریه، چالشی است که محققان با آن روبرو هستند. P.R.I.T.® فناوری است که برای شبیه‌سازی محیط ریه ارائه شده و امکان آزمودن داروهای مبتنی بر نانوذرات را به منظور بررسی ایمنی آن‌ها فراهم می‌کند.

P.R.I.T.® نام فناوری جدیدی است که در آلمان ارائه شده و با استفاده از آن می‌توان سطح تماس میان ریه و محیط گازی و سیال بیرون را شبیه‌سازی کرد. این فناوری برای اولین‌ بار برای آزمایش داروهای مبتنی بر نانوذرات مورد استفاده قرار گرفته است؛ داروهایی که برای استفاده از راه بینی طراحی شده‌اند.
برای آزمودن اثرات مواد در ریه، دانشمندان نیاز به تحقیقات بسیار دارند. بررسی آلودگی هوا یا استعمال سیگار از جمله این تحقیقات هستند. پروژه PneumoNP برای توسعه یک داروی استنشاقی طراحی شده است. سمیت با مطالعه واکنش‌های ریه در مقابل دارو مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در حال حاضر روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی واکنش ریه در مقابل مواد وجود دارد؛ روش‌هایی که در آنها از استنشاق توسط انسان استفاده نمی‌شود. برای مثال، مدل‌های حیوانی برای آزمون بالینی استفاده می‌شود که محدودیت‌ها و چالش‌هایی نیز به دنبال دارد. مؤسسه فرانهوفر آلمان اقدام به ارائه فناوری P.R.I.T کرده که از آن برای مطالعه داروهای مبتنی بر نانوذرات استفاده خواهد شد.
این فناوری متعلق به خانواده‌ای از سامانه‌های سطح تماس هوا-سیال است. سلول‌های ریه روی غشائی قرار دارند که بین محیط اتمسفری و محیط کشتی که جریان‌های خونی در آن وجود دارد، واقع است. نمونه مورد نظر به این سامانه داده می‌شود و نتیجه آن مشخص می‌شود. بزرگترین مزیت این فناوری آن است تقریباً دقت یک ریه واقعی را دارد. محققان می‌توانند از این فناوری برای آزمودن فرمولاسیون‌های دارویی و تعیین میزان سمیت آنها استفاده کنند.
محققان مؤسسه فرانهوفر در حال حاضر روی مطالعه آزمایشگاهی این فناوری کار می‌کنند. اولین نتایج تا پایان سال جاری میلادی به اطلاع عموم خواهد رسید. در کنار پروژه PneumoNP، محققان این فناوری را با پروژه‌های دیگر برای آزمودن آئروسل‌ها و ذرات و ترکیبات آلی فرار مورد استفاده قرار می‌دهند.