راه‌اندازی انکوباتور کسب و کار فناوری‌ نانو در هند

یکی از مؤسسه‌های آموزشی هند در شهر کویمباتور اقدام به راه‌اندازی انکوباتور کسب و کار فناوری‌ نانو کرده است. فناوری‌ نانو و زیست‌فناوری از حوزه‌های مهم در این شهر است که ۳۰ درصد از کسب و کارهای نو در این دو حوزه قرار دارد.

اولین انکوباتور کسب و کار فناوری‌ نانو در هند، در دانشگاه PSG واقع در منطقه کویمباتور برگزار شد. در حدود ۱۱۰ انکوباتور کسب و کار در کشور هند وجود دارد که ۸ انکوباتور در منطقه کویمباتور قرار دارد. ۳۰ درصد از ایده‌های کسب و کار در این انکوباتورها از حوزه‌هایی نظیر فناوری‌ نانو و زیست‌فناوری ایجاد می‌شود.
اچ‌کی میتال، مدیر بخش توسعه کارآفرینی و فناوری ملی (NSTEDB)، این انکوباتور کسب و کار فناوری‌ نانو را افتتاح کرد. میتال می‌گوید: «راه‌اندازی یک انکوباتور اختصاصی برای کسب و کار فناوری‌ نانو در یک مؤسسه آموزشی، اقدام جالب توجهی است؛ به ویژه این که انکوباتور کسب و کار در شهر صنعتی نظیر کویمباتور ایجاد شده است.»
دانشگاه PSG تنها مؤسسه‌ شهر کویمباتور است که ۵ انکوباتور کسب و کار در آن وجود دارد. میتال می‌افزاید: «IIT-Bombay دارای سه انکوباتور بوده که با سرمایه ۱۵ کرور روپیه تأسیس شده است که ۵۰ درصد از این سرمایه‌گذاری توسط وزارت علم و فناوری دولت هند انجام شده است.»
پی رادهاکریشنان، مدیر مؤسسه مطالعات پیشرفته مؤسسه PSG، می‌گوید: «ما به دنبال ۳۳ انکوباتور در ۵ سال آتی هستیم. همچنین قصد داریم در طول ۴ سال، ۱۳ نمونه اولیه محصول تولید شود.»