درج کوچکترین لوگو تاریخ هاکی کانادا !

دو شرکت کانادایی به همراه دانشگاه آلبرتا اقدام به درج لوگوی بسیار کوچکی کردند که ابعاد آن به قدری کوچک است که ۹۰۰ میلیون از آن را می‌توان روی توپ هاکی ایجاد کرد. این توانایی برای ساخت تراشه‌ها و حسگرها قابل استفاده است.

محققان دانشگاه آلبرتا با همکاری شرکت کوانتوم متریالز (Quantum Materials) و شرکت آپلاید نانوتولز (Applied Nanotools) اقدام به ضرب لوگویی در مقیاس نانومتری کردند. این لوگو که نانو Oilers روی آن نقش بسته به قدری کوچک است که می‌توان ۹۰۰ میلیون عدد از آن را روی یک پوک (توپ هاکی روی یخ) حکاکی کرد.
اریک فلیم از مدیران مرکز تعیین مشخصات و ساخت نانوفب می‌گوید: «ما به‌صورت مستمر به دنبال به حاشیه راندن محدودیت‌های موجود در مسیر ساخت قطعات کوچک هستیم.»
محققان مرکز نانوفب به دنبال تحقیقات روی واحدهای میکرو و نانومقیاس هستند که در این مسیر ذراتی مورد استفاده قرار می‌گیرند که برای مشاهده آنها نیاز به میکروسکوپ‌های بسیار قدرتمند است.
این لوگو قطری در حدود ۲٫۴ میکرون دارد که ۴۰ هزار برابر کوچکتر از نمونه‌ای است که در سال ۲۰۰۶ ساخته شد. آن نمونه، قطری در ابعاد تار موی انسان داشت که این لوگو از آن بسیار کوچکتر است. پدید آورندگان این لوگو، آن را کوچکترین لوگوی لیگ ملی هاکی کانادا می‌دانند.
فلیم می‌گوید: «ساخت این لوگو در واقع ماحصل ۱۰ سال تحقیقات و پیشرفت در این حوزه است.»
به‌منظور مشاهده این لوگو، محققان این پروژه از میکروسکوپی موسوم به یون هلیم استفاده کردند که تنها سه دستگاه از آن در کانادا وجود دارد. قابلیت استفاده از فناوری‌ نانو برای استفاده در بخش حسگری و ساخت تراشه مفید است.
فلیم می‌افزاید: «با توسعه فناوری، لازم است ما به تحقیق درباره این موضوع بپردازیم که چگونه می‌توان اجسام بسیار کوچک را ساخت.»