فیلیپین به دنبال استفاده صنعتی از فناوری‌ نانو در بخش چوب

دولت فیلیپین به دنبال استفاده صنعتی از فناوری‌ نانو در بخش تولید چوب و کشت و زرع درختان است. این کشور پروژه‌ای را برای تولید نانوسلولز و زیست‌پلاستیک از چوب و پسماندهای چوب پیاده‌سازی کرده است.

سازمان توسعه و تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی فیلیپین وابسته به وزرات علم و فناوری (DOST-PZAARRD) امیدوار است که کشاورزان فیلیپینی از گونه‌های کشت و زرع صنعتی درختان (ITPS) با استفاده از فناوری‌ نانو استفاده کنند.
ITPS کشت و کار مدیریت شده در حجم انبوه است که می‌تواند برای تولید کاغذ، روغن پالم و دیگر محصولات مورد استفاده قرار ‌گیرد. براساس PCAARRD، فناوری‌ نانو به توسعه کشت و کار ITPS کمک خواهد کرد. استفاده از فناوری‌ نانو می‌تواند موجب احیاء و تجدید درختان در این کشور شود.
اخیرا PCAARRD روی پروژه‌ای به نام Value Addition and Waste Recovery Systems for ITPS: Maximizing the Value of Philippine Industrial Tree Plantation Species through Nanotechnology Interventions and Bioplastic Production سرمایه‌گذاری کرده است. در این پروژه قرار است اقداماتی برای افزایش ارزش افزوده مواد و پسماندهای به دست آمده از کشت درختان با استفاده از فناوری‌ نانو انجام شود. تولید پلاستیک‌های زیستی یکی از محصولات این پروژه خواهد بود. این سازمان ۵ میلیون پزو (پزو واحد پول فیلیپین) روی این پروژه سرمایه‌گذاری کرده است تا بتواند پیشرفت‌های اخیر در حوزه فناوری‌ نانو و زیست‌پلاستیک‌ها را تقویت کرده و ارزش افزوده بیشتری روی ITPS ایجاد کند.
PCAARRD می‌گوید که این پروژه برای دو سال اجرا شده و از دو بخش برخوردار است. بخش اول به تولید و استفاده از نانوبلورهای سلولزی از فرآیند تولید و پسماند ITPS می‌پردازد و در بخش دوم، تولید زیست‌پلاستیک‌ها از ITPS مورد نظر است که در این بین به مشخصه‌یابی و کاربردهای این ماده نیز پرداخته می‌شود.
در مجموع این پروژه می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای تولید نانوسلولز از چوب و پسماندهای چوب ایجاد کند. همچنین این پروژه به دنبال استفاده از لیجین به‌عنوان محصول جانبی از ITPS است.
هر دو بخش این پروژه توسط دپارتمان محصولات جنگلی و علوم کاغذ دانشگاه فیلیپین هدایت می‌شود.