دستگاهی برای مشخصه‌یابی نانوذرات و تعیین وزن مولکولی پروتئین‌ها

دستگاهی به نام miniDAWN® TREOS® طراحی و ساخته شده که می‌تواند برای مشخصه‌یابی نانوذرات، پپتیدها و پروتئین‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه ابعاد نانوذرات را مشخص کرده و می‌تواند وزن مولکولی پروتئین‌ها را نیز به دست آورد.

دستگاه miniDAWN® TREOS® II برای تعیین جرم مولکولی و ابعاد پروتئین‌ها طراحی و ساخته شده‌است. این دستگاه علاوه بر پروتئین، می‌تواند به تعیین مشخصات پپتیدها، پلیمرهای کوچک و نانوذرات درون محلول بپردازد. این دستگاه با نوعی کروماتوگرافی موسوم به GPC یا SEC ترکیب می‌شود و هر گونه تردید در مورد کالیبراسیون ستون به‌منظور مشخصه‌یابی ماکرومولکول‌ها را از بین می‌برد.
این دستگاه از حساسیت بالایی برخوردار بوده و می‌تواند بهره‌وری را بهبود دهد. در دراین دستگاه از نرم‌افزار ASTRA استفاده شده که یک نرم‌افزار بسیار انطباق‌پذیر بوده که در دستگاه‌های DLS استفاده می‌شود. ترکیب ASTRA و TREOS II به کاربر اجازه می‌دهد تا تنها با یک کلیک، تعیین مشخصات خود را انجام دهد.
این دستگاه به‌صورت رایج از بخش کروماتوگرافی SEC-MALS و بخش شـِکـَنش FFF-MALS تشکیل شده‌است که با استفاده از این بخش‌ها می‌تواند وزن مولکولی، ترکیب شیمیایی و ابعاد نمونه مورد نظر را مشخص کند.
این دستگاه قادر است روی مواد ذیل مشخصه‌یابی انجام دهد:
• پلیمرهای طبیعی و سنتزی
• پپتیدهای کوچک، اولیگونوکلئوتید و پرتئین‌ها
• نانوذرات، وسیکل‌ها و ذرات شبه ویروسی
محدوده اندازه‌گیری نیز به قرار ذیل است:
• وزن مولکولی از ۲۰۰ دالتون تا ۱۰ مگادالتون
• حساسیت تا ۲۵ نانوگرم از پلی‌استایرن ۱۰۰ کیلودالتونی در THF، تزریق شده به ستون GPC استاندارد
• Rg از ۱۰-۵۰ نانومتر تا ۱۵۰ نانومتر برای مدل‌هایی با شکل ویژه
عملکرد TREOS II بسیار قابل توجه است. این دستگاه چند ماژول مستقل دارد که قادراند به‌صورت مستقل آنالیز را انجام داده و صحت آن را تأیید کنند. این دستگاه هم به‌صورت آنلاین و هم آفلاین قابل استفاده است.
در این دستگاه بخشی به نام WyattQELS وجود دارد که در واقع یک ابزار تفرق نور پویا (DLS) است. در کنار این بخش، واحدی به نام DynaPro NanoStar قرار دارد که به نوعی شناساگر DLS است و با فیبرنوری به miniDAWN متصل می‌شود.