ساخت نمونه اولیه نانوابزاری که در ساعت ۶ لیتر آب را تصفیه می‌کند

بنیاد ملی علم، مرکزی به نام NEWT را در دانشگاه رایس راه‌اندازی کرده است تا روی ساخت سامانه‌های تصفیه آب کار کند. این مرکز اخیرا با استفاده از نانوذرات کربن سیاه و غشاء لایه نازک، دستگاهی برای تصفیه آب شور ساخته است. نمونه اولیه این دستگاه قادر به تصفیه ۶ لیتر آب در ساعت با قیمت بسیار پایین است.

اخیرا سامانه‌ای ارائه شده که در آن از نور خورشید برای تبدیل آب شور دریا به آب آشامیدنی استفاده شده‌است. در این فناوری از نانوذرات کربن سیاه استفاده شده که قادر است ۸۰ درصد از نور خورشید را به گرما تبدیل کند. نمونه اولیه این محصول که ساخته شده قادر است در هر ساعت ۶ لیتر آب را توسط یک متر مربع غشاء تصفیه کند.
در این فناوری از فناوری غشاء نمک‌زدایی و نانوفتونیک استفاده شده‌است که توسط چند مرکز تحقیقاتی مختلف در دانشگاه رایس ایجاد شده‌است. این مراکز تحقیقاتی در کنار هم تشکیل موسسه‌ای به نام مرکز تصفیه آب با استفاده از فناوری‌نانو (NEWT) را داده‌اند.
فناوری نمک‌زدایی غشائی با استفاده نانوفتونیک در اختیار NEWT بوده که با استفاده از آن و ترکیب روش‌های تصفیه آب مختلف و همچنین به کارگیری فناوری‌نانو امکان تولید آب آشامیدنی از آب شور بدست می‌آید.
در حال حاضر ۱۸۰۰۰ کارخانه تصفیه آب در ۱۵۰ کشور جهان وجود دارد اما این فناوری نمک‌زدایی NEWT با تمام این فناوری‌ها متفاوت است.
در این فناوری، آب شور گرم از میان غشاء متخلخل عبور می‌کند و به سمت دیگر می‌آید. انرژی کمتری در این روش برای تصفیه آب مورد نیاز است چرا که آب دریا نیاز به جوشاندن ندارد.
در این فناوری جدید، نانوذرات مهندسی شده قادر هستند تا ۸۰ درصد از نور خورشید را جذب کرده و آن را صرف افزایش دمای آب کند. این نانوذرات ارزان به غشاء متخلخل افزوده می‌شود تا بتواند یک سمت را گرم کند. این نانوذرات به‌صورت یک لایه، روی سطح غشاء قرار داده می‌شود بنابراین زمانی که نور خورشید به غشاء تابیده می‌شود، گرما جذب آب شده و آب گرم می‌شود.
NEWT در سال ۲۰۱۵ توسط بنیاد ملی علم تاسیس شد تا روی سامانه‌های تصفیه آب همراه و کوچک کار کند، سامانه‌هایی که می‌توانند آب آشامیدنی را برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان فراهم کند.