بهبود کارایی کیت توالی‌سنج DNA

شرکت نوپای سکوانس بیوساینس (SeqOnce Bioscience) نسخه بتای کیت توالی‌سنجی DNA خود را سال گذشته ارائه کرده بود. اخیراً این شرکت اعلام کرده که با بهبودهایی، کارایی کیت خود را افزایش داده و زمان مورد نیاز برای توالی‌سنجی را کاهش داده است.

شرکت نوپای سکوانس بیوساینس (SeqOnce Bioscience) قصد دارد تا سرعت فناوری توالی‌سنجی خود را افزایش داده و کاربری آن را تسهیل کند.
این شرکت در سال ۲۰۱۴ به‌صورت انشعاب از دانشگاه کالیفرنیا، تاسیس شد. هدف این شرکت، ارائه اولین محصول خود تا پایان سال جاری است؛ محصولی که یک کیت شناسایی توالی DNA موسوم به Rapid DNA-seq است. در این محصول از یک روش آماده‌سازی شیمیایی استفاده شده است؛ لیسانس این محصول از دانشگاه کالیفرنیا خریداری شده‌است. سکوانس در حال توسعه فناوری نانوذرات فلزی برای استفاده در حوزه‌های مختلف از زیست‌مولکول گرفته تا توالی‌سنجی و خالص‌سازی است.
کریس آنگرمایر، مدیرعامل این شرکت، می‌گوید که این شرکت به دنبال افزایش سرمایه خود است. این فناوری یک کیت آماده‌سازی است که نسخه بتای آن در حال آزمایش در چند آزمایشگاه تحقیقاتی و کلینیک است. این فناوری توسط ژوزف دانهام، از بنیان‌گذاران این شرکت، توسعه یافته است. او در دانشگاه کالیفرنیا فعالیت داشته و دکتری خود را در رشته زیست‌شناسی محاسباتی دریافت کرده است.
دانهام می‌گوید که این راهبرد در یک لوله آزمایشگاهی انجام می‌شود و به شکلی طراحی شده که در مدت زمان کم و در دو مرحله می‌توان نمونه را آماده کرد. مرحله سوم، استفاده از واکنش PCR است که نیاز به یک مرحله تمیزکاری نیز دارد. این در حالی است که روش‌های مورد استفاده توسط شرکت‌های دیگر نیاز به چندین مرحله خالص‌سازی داشته که در میان این خالص‌سازی‌ها نیز به واکنش‌های آنزیمی نیاز است.
سال ۲۰۱۵ دانهام اقدام به ثبت پتنتی در USPTO کرد که در آن روشی برای ایجاد استخری از اسید‌های نوکلئیک ارائه شده بود. در این روش با استفاده از این استخر می‌توان کارایی واکنش‌های آنزیمی را افزایش داد.
سکوانس نسخه اولیه این کیت توالی‌سنجی را برای آزمایش بتا در سال گذشته ارائه کرده است. این کیت برای انجام آزمون به دو ساعت زمان نیاز داشت. این کیت جدید برای کار به کمتر از ۴۰ دقیقه زمان نیاز دارد و برای ۵۰۰ پیکوگرم DNA قابل استفاده است. این شرکت معتقد است که این فناوری مناسب فرآیندهای خودکار است.