ترکیب فناوری‌ نانو و پزشکی سنتی: نانوداروی ضدسرطان

یک شرکت نوپای هندی با ترکیب فناوری‌ نانو و روش درمانی موسوم به آیورودا موفق به ساخت نانودارویی برای درمان سرطان شده‌است. آزمون‌های بالینی این دارو انجام شده و درصورت موفقیت از سال ۲۰۱۸ وارد بازار می‌شود.

شرکت دانوانتاری نانو آیوشادی (Dhanvantari Nano Ayushadi) به دنبال تولید نانوداروی آیورودا برای درمان سرطان است. آیورودا نوعی سبک درمانی است که قدمت ۳۰۰۰ ساله دارد و این شرکت قصد دارد با ترکیب فناوری‌ نانو با آن روشی سبز برای درمان بیماری سرطان ارائه کند. این نانودارو قرار است بعد از انجام آزمون بالینی در اوایل سال ۲۰۱۸ وارد بازار شود.
در نانوفناوری سبز از گیاهان و محصولات گیاهی نظیر دارچین، چای یا سویا استفاده می‌شود. این ترکیبات برای سنتز نانوذرات طلا به کار گرفته شوند. این نانوذرات فعال شده در قدم بعد برای تولید کپسول یا قرص مورد استفاده قرار می‌گیرند. این فناوری توسط کاتش کاتی، مدیر مؤسسه فناور‌ی‌ نانوی سبز، ارائه شده‌است.
براساس اطلاعات منتشر شده، آزمون بالینی این دارو از اول آگوست آغاز می‌شود و در مدت زمان ۳ تا ۶ ماه روی ۱۰۰ نفر آزمایش خواهد شد.
این شرکت ۶۰ کرور روپیه برای دریافت لیسانس این فناوری، تولید و آزمون بالینی سرمایه‌گذاری کرده است. پیش‌بینی این شرکت آن است که بتواند در گام اول ۲۰ میلیون کپسول از این دارو را به فروش برساند و در ۵ سال بعدی، ۱۰۰۰ کرور روپیه درآمد به دست آورد.
این شرکت با مؤسسه‌های سرطان، بیمارستان‌ها و پزشکان درباره این دارو گفتگو کرده تا اطلاع‌رسانی مناسب درباره این دارو انجام شود. این نانودارو قرار است از طریق شبکه توزیع شرکت آیورودا به دست مصرف‌کننده برسد.
کاتی درباره اثربخشی این دارو می‌گوید که آزمون بالینی روی بیش از ۱۰۰ حیوان در طول ۴ سال انجام شده‌است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که این نانودارو بدون اثرجانبی موفق به کاهش ابعاد تومور شده‌است.