تقدیر از دو شرکت مؤثر در توسعه‌ی فناوری نانو

در راستای ارج نهادن به سازمان‌ها و صنایع حامی فناوری نانو در سال گذشته، در پنجمین دوره‌ی مجمع اقتصاد فناوری نانو از شرکت پتروشیمی تبریز و مهندسی آب و فاضلاب کشور (آبفا) تقدیر شد.

شرکت پتروشیمی تبریز با استفاده از سیستم تصفیه‌ی آب پلاسمایی با ظرفیت ۱۵۰ مترمکعب در ساعت، و شرکت آبفا نیز با استفاده از فناوری نانوکاویتاسیون یا نانوجاذب ها برای تصفیه‌ی آب آشامیدنی، مورد تقدیر قرار گرفتند.
filereader.php?p1=main_385d04e7683a033fc

دکتر قنادی به نمایندگی از مهندس علی اصغر قانع، معاون محترم
مهندسی و توسعه ی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

filereader.php?p1=main_e5bb23797bfea314a

مهندس یوسف فرج زاده، مدیر پروژه های
شرکت پتروشیمی تبریز

شرکت آبفا تاکنون سه پروژه را با استفاده از فناوری نانو راه‌اندازی کرده است که شامل آرسنیک زدایی از آب آشامیدنی در اردبیل با استفاده از فناوری نانوکاویتاسیون، کمک به راه‌اندازی پایلوت نیترات‌زدایی از آب آشامیدنی تهران و دیگری کمک به طراحی، ساخت و نصب ۱۰۰ دستگاه تصفیه‌ی آب با استفاده از فناوری نانو در مناطق محروم کشور است.