طراحی نانوذرات ویروسی شکلِ ضد باکتری

محققان با تقلید از ساختار باکتریوفاژ موفق به طراحی نانوذرات پلیمری ویروس مانندی شدند که می‌توان از آن برای از بین بردن انتخابی باکتری‌های عفونت‌زا استفاده کرد؛ بدون این که سلول‌های سالم آسیبی ببینند.

محققان نانوذرات پلیمری ویروس مانندی ساختند که می‌توان با آن باکتری‌ها را از بین برد؛ بدون این که مقاومت آنتی‌بیوتیکی در آن‌ها ایجاد کند. 
یکی از مزایای این فناوری آن است که با استفاده از تغییر ابعاد و شکل این پلیمر می‌توان پتانسیل‌های عملکردی آن را تغییر داد. این راهبرد اولین گام به سوی تولید نسل جدیدی از آنتی‌بیوتیک‌ها است که می‌تواند برای مقابله با عفونت استفاده شود؛ بدون این که مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایجاد کند.
مقاومت آنتی‌بیوتیکی یکی از چالش‌های بزرگ در بخش سلامت است. آنتی‌بیوتیک‌های رایج با بهره‌گیری از راهبردهای مختلف با باکتری‌ها مقابله می‌کنند، اما بعد از مدتی باکتری با ایجاد تغییرات ژنتیکی در برابر آنتی‌بیوتیک مقاوم می‌شود.
استفاده از پپتیدها یکی از راهبردها در این مسیر است، پپتیدهایی که دارای گروه آمفیفیلیک بوده و از بار مثبت برخوردار است. این پپتیدها به مولکول‌های لیپیدی دارای بار منفی برخورد کرده و موجب از بین رفتن دیواره سلولی می‌شوند. اما بخش آبگریز این پپتیدها با سلول‌های پستانداران برخورد کرده و آن‌ها را نیز از بین می‌برد.
محققان دانشگاه صنعتی تگزاس به دنبال استفاده از باکتریوفاژ برای مقابله با باکتری‌های هستند، به طوری که عملکرد پپتیدها انتخابی می‌شود. باکتریوفاژها به‌صورت ویژه به سطح باکتری مورد نظر برخورد کرده و آن‌ها را آلوده می‌کنند.
این گروه اقدام به ساخت نانوذرات پلیمری حاوی سه پوشش مختلف کردند که به تقلید از ساختار باکتریوفاژ طراحی شده‌است: یک کره به طول ۸ نانومتر، دو ذره میله‌ای شکل به قطر ۷ نانومتر و طول‌های ۱۸ و ۷۰ نانومتر.
این ساختار از یک کره پلیمری حاوی رشته‌های پلیمری آبدوست با بار مثبت تشکیل شده‌است. از آنجایی که این ساختار تنها دارای بار مثبت است، روی سلول‌های پستانداران تأثیر منفی ندارد.
این گروه از این مواد برای مقابله با باکتری ایکولا استفاده کردند و نشان دادند که این ماده قادر است ۹۹٫۹ درصد باکتری‌ها را از بین ببرد.

نتایج این پروژه در نشریه ACS Infect منتشر شده‌است.