توسعه کسب و کار نقاط کوانتومی با راهبرد «همکاری مشترک»

شرکت انگلیسی نانوکو طی یک سال گذشته موفقیت‌هاD قابل توجهی در بخش کسب و کار نقاط کوانتومی به‌دست آورده است. بخشی از این موفقیت‌ها مرهون همکاری مشترک با دیگر شرکت‌هاست. اخیرا نانوکو قرارداد همکاری دیگری با یک شرکت آمریکایی برای تولید و فروش نقاط کوانتومی منعقد کرده است.

شرکت نانوکو (Nanoco) اعلام کرد که قرارداد همکاری مشترکی با یک شرکت فعال در حوزه پزشکی در آمریکا منعقد کرده است تا بخشی از تولید و فروش محصولات خود را به این شرکت بسپارد.
شرکت نانوکو در حوزه تولید نقاط کوانتومی عاری از کادمیم فعالیت دارد؛ ترکیباتی که در تولید نمایشگر کاربرد دارد. این مواد برای تصویربرداری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. جزئیات مالی مربوط به این قرارداد هنوز منتشر نشده است.
این شرکت پیش از این اعلام کرده بود که موفقیت‌هایی در بخش تجاری‌سازی فناوری نقاط کوانتومی عاری از کادمیم در سال جاری مالی به دست آورده است. با این حال این بازار با سرعت کمتر از حد پیش‌بینی در حال گسترش است. بنابراین مسئولان این شرکت روی مدیریت منابع مالی متمرکز شده‌اند تا فروش را به سوی مسیر پیش‌بینی شده پیش ببرند. مسئولان شرکت نانوکو معتقداند که پذیرش فناوری نقاط کوانتومی به آهستگی انجام می‌شود. این در حالی است که تغییر قوانین و اعمال محدودیت برای استفاده از نقاط کوانتومی کادمیمی نیز چندان روی بهبود بازار تأثیر مثبت نداشته است.
یکی از دلایل موفقیت شرکت نانوکو، همکاری مشترک و ایجاد تعامل با بازیگران مطرح در این حوزه است. چندی پیش نانوکو با شرکت کیولوکس توافق‌نامه همکاری مشترک منعقد کرد. براساس این توافق‌نامه همکاری مشترک، نقاط کوانتومی عاری از فلزات سنگین شرکت نانوکو با فلورسانس فعال شده گرمایی (TADF) ترکیب شده و در نهایت فناوری نمایشگر OLED/QLED هیبریدی با کیفیت بالا ایجاد می‌شود.
ترکیب این دو فناوری موجب افزایش درجه روشنایی و خلوص رنگ می‌شود و در نهایت کارایی تولید و انرژی افزایش می‌یابد.