سفیر بلغارستان: نمایشگاه فناوری نانو عرصه‌ی سختکوشان نانو است.

افزایش حضور شرکت‌کنندگان در دهمین نمایشگاه فناوری نانو نشان‌دهنده‌ی سختکوشی شرکت‌ها و تولید کنندگان علوم نانویی ایران برای توسعه این فناوری در عرصه های تجاری است؛ این در حالی است که بلغارستان در بین کشورهای اتحادیه‌ی اروپا تلاش می‌کند تا کیفیت این تکنولوژی را چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ کسب دانش ارتقا دهد.

کریستو پولن داکو سفیر کشور بلغارستان در گفتگو با خبرنگار ستاد فناوری نانو افزایش ۴۳ درصدی حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه این دوره را قابل توجه دانست و گفت: «در بازدید از نمایشگاه متوجه شدم که دانش شرکت‌های ایرانی در حوزه‌ی فناوری نانو رشد زیادی کرده و افزایش حضور شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فناوری نانو در دهمین نمایشگاه نشان‌دهنده‌ی اراده‌ی راسخ متولیان فناوری نانو ایرانی در زمینه‌ی تولید علم و دستیابی به فناوری‌های نوین است.»
سفیر بلغارستان تاکنون، از سه دوره نمایشگاه فناوری نانو بازدید کرده است و این دوره را نسبت به دوره های پیشین کاربردی‌تر دانست و گفت: «هر سال شاهد مشارکت بیشتر و پربارتر این نمایشگاه برای عرضه‌ی دستاوردهای صنعت بودم و وجود حضور هشت دانشگاه بزرگ ایرانی در نمایشگاه نشان می‌دهد که دانشگاه‌های ایرانی نیز برای رشد این فناوری و برقراری ارتباط با صنعتگران تلاش دارند.»
با توجه به اینکه در بین کشورهای اتحادیه‌ی اروپا، کشور بلغارستان از منظر تولید علم در حوز‌یه تحقیقات و دستاوردهای نانو، کشور قدرتمندی نیست، تلاش دارد تا کیفیت این تکنولوژی را چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ کسب دانش ارتقا دهد و در این راستا برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی در نظر دارد.
هدف اصلی توسعه‌ی فناوری نانو حضور در بازارهای جهانی است و رشد حجم عرضه و صادرات محصولات نانویی بیانگر عمیق‌تر شدن ارتباط بین تولید‌کنندگان علم و صنعتگران است پولن داکو در مورد تجاری‌سازی فناوری نانو در کشور بلغارستان گفت: «هر کشوری برای بهره‌مندی از دستاوردهای دانشی به منظور تجاری‌سازی طرح‌های مختلفی دارد؛ بر همین اساس، بلغارستان برای کوتاه‌تر شدن مسیر بین دانش و دسترسی به بازارهای اقتصادی بخش‌هایی را در فناوری ایجاد کرده است و همان‌طور که می‌دانید توسعه‌ی اقتصادی دانش و فناوری نانو برای افراد و کاربران این حوزه و در نهایت توسعه‌ی اقتصادی کشور مفید خواهد بود.»