گامی به‌سوی ساخت نمونه اولیه نانوکپسول ضدبیماری پوستی

یک شرکت اسپانیایی برای ارائه فرمولاسیون مبتنی بر نانوکپسول به‌منظور درمان امراض پوستی، همکاری مشترکی با چند مرکز دیگر آغاز کرده است. قرار است نمونه اولیه نانودارو ساخته و برای آزمون بالینی آماده شود.

شرکت اسپانیایی آلمیرال (Almirall) پروژه تحقیقاتی جدیدی را با نام Nano4Derm راه‌اندازی کرده است. هدف از این پروژه، مطالعه روی کاربرد نانوپزشکی برای درمان بیماری‌های پوستی است.
این پروژه با همکاری مؤسسه علوم مواد در بارسلونای اسپانیا و مرکز فناوری لیتات انجام می‌شود. در این پروژه روی فرمولاسیون جدید دارو کار می‌شود؛ فرمولاسیونی که در آن مواد دارویی نانوکپسوله می‌شوند تا بتوانند ترکیبات دارویی را با کمترین اثرجانبی به بافت هدف برسانند. با استفاده از این فناوری می‌توان مقاومت دارویی را به کمترین مقدار رساند و از سوی دیگر میزان نفوذ دارو و پایداری آن را افزایش داد.
این شرکت قصد دارد تا در این پروژه دارویی برای مقابله با التهاب پوست ارائه کند. براساس توافق‌ انجام شده با مرکز تحقیقات لیتات و ICMAB-CSIC، در این پروژه باید نمونه اولیه از نانوکپسول ساخته شود و شرکت آلمیرال مسئولیت توسعه فرمولاسیون حاوی ترکیبات نانوکپسول‌دار را به عهده بگیرد.
شرکت آلمیرال و لیتات با کمک هم اقدام به ارزیابی نانوکپسول جدید و فرمولاسیون آن خواهند کرد تا برای انجام آزمون پیش‌بالینی آماده شود.
آلمیرال به دنبال توسعه دو نوع نانوکپسول موسوم به کواتسومز و نانوکپسول‌های پلیمریک است که می‌توان از آن‌ها برای تولید دارو استفاده کرد.
اوایل سال جاری، این شرکت وارد همکاری مشترک با شرکت دانمارکی لئو فارما (LEO Pharma) شده‌است تا در نهایت روشی بدون درد و غیرتهاجمی برای نمونه‌برداری از پوست ارائه شود. این روش را می‌توان برای آنالیز زیست‌مواد در بخش تحقیق و توسعه دارویی به کار گرفت.