نانورئولوژی و اوریگامی DNA، منتخب رقابت‌ فایمن ۲۰۱۷

دو دانشمند در بخش نظری و عملی برای دریافت جایزه فایمن ۲۰۱۷ انتخاب شدند. مؤسسه فورسایت جیوانی زوکی از دانشگاه کالیفرنیا در بخش نظری و ویلیام شیح از دانشگاه هاروارد را در بخش عملی برای این جایزه انتخاب کرد. این جایزه به افرادی که دستاوردهای قابل توجهی در حوزه فناوری‌ نانو داشته‌اند اعطا می‌شود.

جایزه فایمن از سال ۱۹۹۳ به افتخار ریچارد فاین، فیزیک‌دان پیشرو آمریکایی، پایه‌گذاری شد و افرادی که روی توسعه اهداف فایمن در حوزه فناوری‌ نانو کار کنند، برای دریافت این جایزه منتخب می‌شوند. مؤسسه فورسایت (Foresight Institute) جایزه فایمن ۲۰۱۷ را در بخش نظری به فیزیک‌دانی به نام جیوانی زوکی اعطا کرد. این جایزه به کسانی داده می‌شود که از نظر تئوری روی توسعه روش‌های ساخت در مقیاس مولکولی و فناوری‌ نانو کار کنند. زوکی مدیر آزمایشگاه بیوفیزیک مولکولی در دانشگاه کالیفرنیا است که برای بخش تئوری، این جایزه را دریافت کرده است. در بخش آزمایشگاهی و عملی نیز ویلیام شیح از گروه نانوفناوری زیست‌مولکولی دانشگاه هاروارد، برای دریافت جایزه سال ۲۰۱۷ انتخاب شد.
جیوانی زوکی روشی ابداع کرد که با استفاده از نانورئولوژی می‌توان میزان استرس و استرین را در نانوذرات نرم با قدرت تفکیک کمتر از یک آنگستروم، اندازه‌گیری کرد. او نشان داد که مکانیک آنزیم‌ها، ویسکوالاستیک است. با استفاده از نانورئولوژی می‌توان تغییرات پیکربندی آنزیم‌ها را مورد مطالعه قرار داد. زمانی که یک مولکول بسیار کوچک به آنزیم متصل می‌شود، پیکربندی آن را تغییر می‌دهد که با استفاده از نانورئولوژی می‌توان این تغییر را شناسایی نمود.
شیح روی طراحی و تولید نانوساختارهای سه بعدی از جنس DNA کار می‌کند. او دستاوردهای قابل توجهی در بخش اوریگامی دو و سه بعدی DNA به‌دست آورده است. شیح بیش از یک دهه است که روی خودآرایی رشته‌های DNA کار می‌کند. او در این حوزه پیشرو بوده و دستاوردهای او طی سال‌های گذشته منجر به تسهیل اوریگامی DNA شده است. ماحصل فعالیت‌های او مقالاتی است که در نشریات Nature و Science به چاپ رسیده است.
در روشی که شیح ارائه کرده، می‌توان اوریگامی DNA را در دمای اتاق به سهولت انجام داد. یکی از دستاوردهای شیح آن است که امکان دستکاری و خودآرایی رشته‌های بلند DNA را فراهم کرده است، در حالی که پیش از این اوریگامی برای رشته‌های کوتاه انجام می‌شد.