قراردادی برای ترکیب دو فناوری و نفوذ به بازار آمریکای شمالی

یک شرکت استرالیایی که نوعی نانوپوشش برای تقویت منسوجات مورد استفاده در حوزه زمین‌شناسی تولید می‌کند، قراردادی با شرکت هایدال امضا کرده تا از گرافن این شرکت برای تقویت منسوجات خود استفاده کند.

شرکت استرالیایی ایمیجین اینتلیجنت متریالز (Imagine IM) تولید انبوه پوشش imgne® X3 را آغاز کرده است. این شرکت اخیراً توافق‌نامه‌ای با شرکت هایدال امضا کرده است تا این فناوری را به آمریکای شمالی وارد کند.
هایدال با این قرارداد لیسانس انحصاری استفاده از گرافن را به شرکت ایمیجین واگذار کرده است. اخیراً سفارش خرید فناوری Imgne به شرکت ایمیجین داده شده است. حجم خرید این فناوری به قدری است که می‌توان با آن ۵۰ هزار متر مربع منسوجات رسانای مبتنی بر فعالیت‌های زمین‌شناسی تولید کرد. شرکت هایدال امکان دسترسی به یکی از فعال‌ترین مناطق تولید منسوجات مرتبط با زمین‌شناسی را از طریق شرکت ایمیجین به‌دست آورده است.
اوایل سال ۲۰۱۷، استرالیا دومین سایت بزرگ تولید منسوجات مرتبط با زمین‌شناسی جهان که با استفاده از گرافن بهبود کیفیت پیدا کرده بود را راه‌اندازی کرد. در این منسوجات از پوشش imgne استفاده می‌شود.
در عملیات CSG کوئینزلند ۱۰ هزار مترمربع از این منسوجات مورد استفاده قرار گرفت که با استفاده از آن امکان شناسایی حفره‌هایی کوچکتر از ۰٫۷ میلیمتر قابل شناسایی بود.
بعد از استفاده از منسوجات ایمیجین در این پروژه، سفارش دیگری به این شرکت داده شد، به طوری که درخواست خرید ۱۰۰ هزار مترمربع از منسوجات مرتبط با زمین‌شناسی که با گرافن بهبود یافته بودند به شرکت ایمیجین داده شد. سفارش‌های دیگری نیز در راه است. از این رو شرکت ایمیجین تصمیم گرفت که سایت تولیدی در منطقه آمریکای شمالی راه اندازی کند تا به سرعت امکان تولید منسوجات تقویت شده با گرافن وجود داشته باشد. قرارداد منعقد شده با شرکت هایدال برای تأمین گرافن مورد نیاز برای این پروژه است. ایمیجین از فرآیند تولید گرافن هایدال برای تقویت توانمندی و تأمین نیاز خود استفاده می‌کند تا بتواند به بازار آمریکای شمالی دسترسی داشته باشد.
ری گیبز، مدیرعامل هایدال، می‌گوید: «این همکاری مشترک می‌تواند فناوری پتنت شده و تخصص ما را وارد بازار آمریکا کند. این قرارداد به هایدال فرصت می‌دهد تا به بزرگترین بازار منسوجات وابسته به زمین‌شناسی دسترسی پیدا کند.»